Gode vilkår til erhvervslivet

1. november 2017

Af:

Asger Møller Madsen og
Torben Sørensen

Gode vilkår til erhvervslivet, har altid været en af venstres mærke sager. Landbruget er et af de erhverv, der har stor betydning i Jammerbugt kommune som landkommune.

I den seneste valgperiode, hvor vi har siddet i Teknik- og Miljøudvalget, har der været flere sager, vi har kæmpet for.

En af de første sager, var dispensation til forhøjet akseltryk til gyllevogne.

Dispensation til fjernelse af små jordvolde/diger var en anden sag. Desværre blev flere af disse afvist i Natur- og Miljøklagenævnet. En afgørelse fik vi dog medhold i. De mange sager har resulteret i, at man har fokus på, om det nu også er alle jordvolde/diger, der har historisk værdi.

Vi har haft stor fokus på vandløbsvedligeholdelse. Et synligt resultat heraf var da vi, for to år siden, formåede at øge budgettet hertil med kr. 300.000.  Ikke mange kommuner har prioriteret dette.

Ultimo oktober har vi igangsat rydning af grene/træer der hindrer vandgennemstrømning i Ryå. Sammen med slåning af tagrør og oprensning af banketter med Mejekurv, sikrer vi, at vandet kan løbe uhindret.

Den lange behandlingstid af byggesager, har vi fået vendt i Jammerbugt kommune, ved at ansætte flere medarbejder i afdelingen samt ved etablering af et samarbejde med Brønderslev kommune. Behandlingstiden er nu nede på et acceptabelt niveau.

Vi har som den første kommune i Danmark, givet den første miljøtilladelse efter målinger i stedet for modelberegninger. Desværre blev den senere afvist; MEN vi viste i Jammerbugt kommune, at vi turde gå foran. Behandling af miljøsager sker i tæt dialog med ansøger, hvor vi har fokus på muligheder i stedet for begrænsninger.

Et godt erhvervsliv, med optimale vilkår – og her tænkes ikke kun på landbrug – er en forudsætning for en sund kommune. Venstre vil gå forrest her og håber at vi får lov til at sætte dagsordenen, også de kommende 4 år.