Godt nytår til venstres medlemmer!

19. januar 2019


Budgettet for 2019 blev for første gang i min tid som regionsrådsmedlem vedtaget med stemmer fra alle partier hvor 40 stemte for – kun 1 stemte imod (en konservativ).

Sundhedsområdet er regionens hovedopgave – 11,7 mia. kr. – er der til rådighed i Nordjylland i 2019 til de nordjyske hospitaler, praksisområdet (alm. lægehjælp, speciallægehjælp, medicin og tandlægebehandling) og det præhospitale område (ambulanceberedskab).


Nogle af prioriteringerne i budgettet er:

·         Respekt for patienternes tid

·         Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

·         Almen praksis

·         Fælles ledelse

Hospitalerne og psykiatrien har igennem de seneste år haft fokus på hurtig udredning og hurtig behandling – og det er tydeligt at det virker. For patienterne har de politiske målsætninger med fokus på kort ventetid på udredning, behandling af kræft sikret kortere ventetid, mens de for hospitalerne har fungeret som centrale pejlemærker i den daglige prioritering og styring.

Region Nordjylland lægger op til en tæt og strategisk dialog med kommuner og almen praksis for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Samarbejdet på tværs er kommet langt, men der er stadig områder, hvor det kan blive meget bedre f.eks. fælles løsninger og fælles ansvar for at skabe større værdi for den enkelte patient og udnytte ressourcerne bedst muligt.

At der mangler læger i almen praksis er ikke nogen hemmelighed længere. Region Nordjylland prøver alt, hvad der er muligt, for at få læger til at overtage stillingerne (ydernumrene) i klinikkerne når en læge vil pensioneres. Det er regionens 1. prioritet. Hvis ikke det lykkes kan en regionsklinik være løsningen, og den kan endvidere fungere som rekrutteringsmulighed for speciallæger i almen medicin indtil de er klar til at have egen praksis.

Fælles ledelse har været et Venstre synspunkt i budgetforhandlinger i flere år. I år er vi kommet et skridt i den retning, da der nu er fokus på fælles visitation og fælles rekruttering på specialer med særlige udfordringer. Desuden er der skærpet opmærksomhed på at øge bevægeligheden på tværs af hele den regionale organisation.

Sundhedsreformen kommer – men ingen ved hvornår! Jeg ser frem til den bliver fremlagt med omdrejningspunkt omkring de 21 akuthospitaler i Danmark. I Nordjylland er der 3 – Thisted, Hjørring og Aalborg. Et øget og mere forpligtende samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praksis er absolut en nødvendighed så patienterne ikke dumper ned i en Bermudatrekant. Skal regionerne nedlægges – ja, det er der ikke nogen der ved endnu, men jeg vil anbefale en eller anden form for direkte valg til styring af hospitalerne, fordi Venstre tror på lokalt selvstyre frem for stats- og embedsstyre. 

Otto Kjær Larsen

Regionsrådsmedlem