Helhedsorienteret indsats skal bryde den negative sociale arv

13. december 2017

Jammerbugt Kommune vil med en helhedsorienteret indsats for udsatte familier tænke i nye løsninger. Tilgangen rækker ud over det kommunale regi og ind i erhvervslivet, socialøkonomiske virksomheder, fritidslivet og det øvrige civilsamfund. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilliget 10.644.000 kr. til projektet over en treårige periode.

Udfordringen med at bryde den negative sociale arv er på mange måder en demografisk udfordring. Men mange udsatte borgere oplever fortsat også, at de har svært ved at navigere i det kommunale system.

”Flere familier oplever, at de metoder vi bringer i spil, og de planer vi udarbejder, ikke resulterer i en tilstrækkelig sammenhængende indsats. Og så lykkedes vi ikke med at flytte den enkelte familie. Med en helhedsorienteret indsats ønsker vi at øge familiens sundhed, trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet og til, at flere familier bryder den negative sociale arv”, fortæller sundheds- og arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen.  

Det er ikke fordi, der ikke bruges ressourcer på at hjælpe familierne allerede i dag. Flere fagpersoner er i spil. Med donationen fra Støttefonden får vi nu ekstra ressourcer til at arbejde med at forbedre koordineringen. Fokus vil i projektet være på den enkelte familie, og indsatsen skal gøre en forskel for netop dem.

Fremover skal de familier, der indgår i projektet, hver især definere, hvad indsatsen for dem skal være. Naturligvis støttet af kommunens viden, og med det realitetstjek, der er nødvendigt for at få brudt mønstret.

”Som kommune har vi et ansvar for at gøre vores ypperligste for at bryde den negative sociale arv. Med bevillingen fra Støttefonden kan vi i projektet have fokus på familierne og særligt de unge. Vi tror på, at de unge er vores fremtid. Vi tror på, at vi skal gentænke indsatsen for de udsatte familier for at komme i mål med opgaven, og dermed bryde den negative sociale arv”, siger borgmester Mogens Gade. 

Tværgående samarbejde – et bedre liv
Projektet vil i den treårige periode omfatte ca. 45 familier med løbende ind- og udskrivning.  Opskriften i projektet vil være et tæt samarbejde med borgerne, og i høj grad med alle i gruppen af velmenende professionelle omkring borgeren. Alle med samme fokus; at borgerens drømme og motivation sættes i højsædet for at bryde den negative sociale arv og sikre bedre fremtid for de udsatte familier.  

Nogle af de konkrete tiltag i projektet vil være:  

  • Én kontaktperson pr. familie. Kontaktpersonen står for at koordinere hele indsatsen for familien. Familiens kontaktperson vælges ud fra relationer til familien i det familieteam, der er tilknyttet den enkelte familie.  
  • Bedre trivsel gennem en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Børnene skal have et mere stabilt fremmøde i deres daginstitution og skole. Senere skal de hjælpes til at fastholde en uddannelse. Forældrene skal også, så vidt muligt, opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.  
  • Der sker en løbende vurdering af familierne i projektet, for at se om de opnår fremgang. Familier med komplekse og sammensatte problemstillinger prioriteres.  

Forebyggende indsats
Familier som er i risiko for at blive socialt udsatte prioriteres også i projektet.  Den forebyggende indsats vil være særligt rettet mod familier, hvor der pludseligt opstår alvorlig sygdom, misbrug eller andet, som kan påvirke hele familiens trivsel.  

Til denne del af projektet har Jammerbugt Kommune allerede afsat ressourcer til den forebyggende indsats med et bredt udsnit af psykologer, misbrugsrådgivere og fysioterapeuter. 

Overordnet arbejder projektet for en positiv udvikling eller en målbar fremgang i trivsel for alle familier i projektet. Mens et af Jammerbugt Kommunes delmål er, at mindst ti familier bryder med den negative sociale arv. Det kan eksempelvis være, at minimum en forælder kommer i beskæftigelse eller uddannelse.  

Endelig er det et mål, at Jammerbugt Kommune får udviklet metoder til effektivt at bryde den sociale arv. Metoderne skal ikke alene komme de 45 familier i projektet til gode. Men også alle andre udsatte familier i Jammerbugt Kommune og for den sags skyld i andre kommuner, der ønsker at gøre brug af erfaringerne fra dette projekt, kan gøre brug af disse metoder.