Hvad er de konservatives politik?

26. januar 2021

Af: Christian Hem

Det er altid med interesse, jeg læser indlæg skrevet at de konservatives Jørn Ravn. I et læserindlæg bragt i Nordjyske prøver Jørn at informere borgerne om, at kommunalbestyrelsens ambitioner på bosætningsområdet og på det økonomiske område er slået fejl. Ligeledes gør Jørn det klart at Jammerbugt Kommune pga. af øget gældsætning ikke længere har mulighed for at optage lån.

Jeg vil hermed fra min stol i kommunalbestyrelsen gerne følge op på Jørn Ravns læserindlæg, som efter min mening kun indeholder overskrifter og ikke går ned i de udfordringer, mange kommuner kæmper med i disse år.

Bosætning er en udfordring for mange landdistriktskommuner, også for Jammerbugt Kommune. På et tidspunkt tabte vi 100 borgere pr. år. Derfor har kommunalbestyrelsen ansat en bosætningskonsulent til at understøtte tiltrækningen af borgere. Vi har lavet en ultimativ satsning på en aktiv landdistriktspolitik. Kommunalbestyrelsen har igangsat projektet Liv i by og skole, en stor satsning for at sikre de mindre skoler og dermed lys i vinduerne lokalt.

Formålet med ovenstående tiltag var at skabe en mere stabil befolkningsudvikling – hvilket jeg og Venstre mener er LYKKEDES.

Desværre må vi også konstatere, at der er en tilbagegang i befolkningsgrundlaget fra 2015 til ultimo 2020 på 79 borgere – altså 12-14 borgere pr. år - i stedet for 100 borgere pr. år. Sammenlignet med andre nordjyske kommuner på vores størrelse, har én kommune haft tilbagegang på mere 900 personer og en anden en tilbagegang på mere end 800. Så jeg vil tillade mig at konkludere at - med de tiltage der er lavet i Jammerbugt kommune – har vi klaret os OK.

Det er korrekt, at Jammerbugt Kommune har forøget vores langfristede gæld pr. borger. Men Jørn Ravns regnemodel bør vel modregne den store likviditetsbeholdning, der gennem de senere år er opbygget. Dette giver et andet billede af gælden pr. borger.

Trods gæld tør jeg godt påstå, at vi i Jammerbugt Kommune har økonomisk handlefrihed. Denne handlefrihed invester vi i en ny Jetsmark Skole – Åbybro Centrum – byudvikling i Brovst – Fjerritslev College – div idrætsanlæg – haller – børnehaver - øvrige skoler og infrastruktur. Ligeledes er der investeret i den borgernære velfærd.

Kommunalbestyrelsen har styr på økonomien og dermed også gældsætningen. Regeringen giver nu nogle andre lånemulighed for alle landets kommuner de kommende år. Alligevel har Jammerbugt Kommune optaget gæld i 2020 og gør det også i 2021. Altså er det en mulighed at optage lån, og samtid med at vi optager lån til nye projekter, har vi de senere år også afviklet gæld – således har der de seneste år inklusive indbetalingen af feriepenge været en klar netto afvikling af gæld. Se det er et oplyst grundlag for en politisk debat.

Jeg glæder mig til at Jørn Ravn og de konservative er klar til at fremlægge deres politik og deres bud på fremtidens Jammerbugt. Som jeg forstår, er I et borgerlig parti, men kan man regne de konservative med til den borgerlige del af Jammerbugt Kommune? Det syntes jeg I skylder at fortælle vælgerne. Er jeres bud på den økonomiske politik stadig at bygge et rådhus til 200 mio. kr. - med en øget langfristet gæld til følge?

Kommunalbestyrelsens medlemmer har sat en kurs for udviklingen af Jammerbugt Kommune, men hvad er de konservatives bud?