Hvad nøler I efter?

14. juni 2018Af

Henrik Willadsen,
formand for Erhverv Hjørring,
og
Mogens Christen Gade,
formand for Business Region North Denmark


3500 nordjyske virksomheder opfordrer Folketinget til handling:

Hvad nøler I efter?

Erhvervslivet ønsker Den 3. Limfjordsforbindelse sat i gang snarest for at sikre et Nordjylland, der hænger sammen og kan udvikle sig på begge sider af Limfjorden, og som i kraft af uhindret transport af mennesker og varer gennem Jyllands-Korridoren kan vækste som Danmarks port til Norden. 

Erhvervslivet i Nordjylland står samlet om at opfordre Folketinget til snarest at vedtage en anlægslov, der sætter midler af til en snarlig etablering af Den 3. Limfjordsforbindelse.

Opfordringen kommer i et åbent brev til Ttrafikministeren, til Folketingets tTrafikudvalg, til lokale og regionale politikere og til medierne.

Brevet er en samlet henvendelse fra samtlige nordjyske kommuners erhvervsforeninger fra Skagen i nord til Hobro i syd, fra Thisted i vest til Aalborg i øst. Tilsammen repræsenterer erhvervsforeningerne omkring 3500 virksomheder.

Som medunderskrivere af det åbne brev opfordrer vi indtrængende de ansvarlige politikere til at lytte til det nordjyske erhvervsliv. Det er er dybt alvorligt ment, når erhvervsforeningernes formænd på virksomhedernes vegne indleder det åbne brev med at citere den gamle søhelt Tordenskjold, der ved belejringen af Marstrand i følge anekdoten opfordrede den svenske kommandant til at overgive sig med ordene:

Hvad nøler I efter?

Og vi tilføjer: Få nu vedtaget en anlægslov om Den 3. Limfjordsforbindelse – det haster!

Linjeføringen er jo klar. Forbindelsen via Egholm blev vedtaget i Folketinget i juni 2014. Der er altså gået snart fire år, uden at der er sket yderligere.

At der er et behov for et supplement til den eksisterende tunnel og bro er for længst dokumenteret. Lad os lige gentage nogle faktuelle udfordringer:

·         Begge de nuværende fjordkrydsninger ved Aalborg har nået deres maksimale belastning på 83.500 køretøjer i døgnet for Limfjordstunnelen og 31.000 for Limfjordsbroen, og tilkørselsvejene er belastet til bristepunktet i myldretiden.

·         Limfjordstunnellen er i dårlig stand. Den synker og er utæt. Dermed kan man forudse et scenarie, hvor en i forvejen maksimalt belastet tunnel skal tages delvist ud af drift i perioder for at blive vedligeholdt. Det er uholdbart for både borgere og erhvervslivet.

·         Den forringede fremkommelighed svækker og hæmmer ikke alene væksten i Nordjylland, men påvirker også dansk økonomi negativt. Virksomhedernes lyst til at investere i udvikling og arbejdspladser påvirkes stik imod alle intentioner om at skabe gode rammevilkår og styrke virksomhedernes konkurrencekraft.

Dertil kan tilføjes omkring det økonomiske, at trafikministeren i et svar til Folketingets transportudvalg har konkluderet, at den samlede samfundsøkonomiske omkostning ved at udskyde Egholmlinjen fra 2020 til 2030 kan opgøres til ca. 900 mio. kr. Det koster altså samfundet dyrt fortsat at udskyde Den 3. Limfjordsforbindelse.

For det nordjyske erhvervsliv er det et overordnet strategisk perspektiv, som er det allervigtigste i denne diskussion.

Vi ønsker et Nordjylland, der hænger sammen og kan udvikle sig på begge sider af Limfjorden, men ikke mindst også et Danmark, der hænger sammen ved sikringen af uhindret transport af mennesker og varer gennem Jyllands-Korridoren og dermed sikrer et fundament for et Nordjylland, der kan vækste som Danmarks port til Norden.

Limfjorden er en flaskehals i denne korridor. En korridor, der forbinder ikke kun Vendsyssel, men via færgerne over Skagerrak og Kattegat også store dele af Norge og Sverige med ikke blot resten af Jylland, men også hele det kontinentale Europa.

Denne situation er ikke kun til skade for de nuværende erhvervsaktiviteter. Den svækker, som nævnt, også lysten til fortsat at investere i eksisterende eller nye virksomheder, der er afhængige af, at varer kan passere Limfjorden uden unødige hindringer.

Endelig vil en risikoanalyse, i tilfælde af den nuværende tunnels kollaps, kortlægge katastrofale følger ikke kun for private virksomheder, men også for de pendlende nordjyder og for offentlige aktører såsom lufthavn og sygehuse m.fl. En tanke vi næsten ikke tør tænke.

Det åbne brev fra de nordjyske erhvervsforeninger slutter med denne opfordring:

Find nu sammen i dette år - uanset partifarve - og vedtag en anlægslov om Den 3. Limfjordsforbindelse. Det kan kun gå for langsomt!