Hvor er det trist…

1. marts 2021

Af: Birgit Mejlholm Kold

Trist at der er nogle politikere, der føler, at de ikke har indflydelse. Denne oplevelse har jeg ikke.

Jeg er normalt ikke en politiker, som ytrer mig meget på de sociale medier eller i læserbreve. Men som følge af de efterhånden mange opslag/læserbreve om, at der i Jammerbugt Kommune er topstyring og mangel på demokrati, har jeg brug for at fortælle lidt om, hvordan jeg som ”nyvalgt politiker”, altså godt 3 år i Jammerbugt kommunes kommunalbestyrelse, oplever det at være ny inden for politik. Målet med mit læserbrev, er især at fortælle Jammerbugt kommunes borgere om, hvordan jeg oplever forholdene i det politiske system, da jeg synes, det er trist og en skam, hvis der er nogle, der kunne blive i tvivl om, at tingene foregår på ordentlig vis.

Da jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen i 2018, var jeg fuldstændig uerfaren indenfor politik. I starten var det en stor udfordring at få overblik over diverse processer og svært at finde ud af, hvordan tingene fungerede. Jeg oplevede dog meget hurtigt at føle mig set, hørt og lyttet til. Jeg føler, at mine overvejelser og holdninger til forskellige politiske drøftelser og beslutninger bliver taget seriøst, og at jeg på den måde har indflydelse på de endelige politiske beslutninger.

Jeg oplever selvfølgelig, at det især er i de 2 udvalg Børnefamilieudvalget og Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget, som jeg sidder i, at jeg har størst indflydelse på de politiske beslutninger. Det betyder dog ikke, at jeg ikke kan komme med input og få indflydelse på de andre udvalgs beslutninger. Når vi har gruppemøder, før alle udvalgsmøder, bliver alle dagsordner jo netop drøftet og diskuteret igennem. Det er helt naturligt, at alle beslutninger selvfølgelig ikke bliver, som jeg måske havde håbet, men igennem dialog og lytten til andres inputs og begrundelser finder man frem til en fælles beslutning, som gavner borgerne, økonomien og dermed hele Jammerbugt Kommune.

Når der er områder eller forslag til beslutninger, som jeg ikke kan stå inde for og ikke kan se mig selv i, har jeg altid oplevet frihed til at melde dette ud.

Selvom jeg har valgt at skrive dette læserbrev, skal det siges, at jeg især fortrækker at ytre mig i den direkte kontakt med borgerne og diskutere på gruppemøderne, udvalgsmøderne, ved budgetforhandlingerne mm. og ikke gennem de sociale medier eller avisen.

Jeg føler heldigvis, at jeg har indflydelse og gør en forskel for borgerne i Jammerbugt Kommune, og havde dette ikke været tilfældet, havde jeg ikke valgt at genopstille til Kommunalvalget 2021.