Hyldest til lærerne

16. oktober 2017

Af: Jane Koller

Den 5. oktober er det lærernes dag over hele verden. Denne dag, hvor lærere bliver anerkendt for deres store og gode arbejde, og for den enorme betydning de har for samfundet. De er med til at bidrage til at udvikle og forme fremtidens borgere. Igennem tiden er deres virke blevet mere bredt. De varetager mange flere funktioner end blot det at undervise. 

I Saltum Ude Skole og sikkert også på alle de andre skoler har vi nogle meget engagerede lærere, som er fleksible både i forhold til timeplanlægning og til at differencere undervisning i forhold til niveau. De gør en stor indsats for, at der er stor trivsel på skolen og inddrager os forældre og lokalsamfund. Jeg vil håbe på, jeg kan sikre at denne udvikling forsætter, når jeg kommer i Kommunal bestyrelsen, at jeg kan sikre at denne udvikling forsætter. Jeg vil arbejde for, at der bliver sat fokus på de lange skoledage. Der bliver en større fleksibilitet i forhold til planlægning af skoledagen og ikke mindst en decentral skolestruktur. Vigtigt, der sikres både mindre som større skoler således, at vi som forældre har mulighed for at vælge den skole, som egner sig bedst for vores barn. Det er også vigtigt, at vi revurderer begrebet inklusion. Jeg er af den overbevisning, at der ikke skal være inklusion for en hver pris. Jeg mener, at man ikke nødvendigvis tilgodeser barnet ved at forsøge at inkludere.  En stor hyldest til lærerne verden over, men nok især til dem i Saltum.