I Nordjylland søger flest unge ind på en erhvervsuddannelse

23. marts 2018


24,2 % af de unge nordjyder i 9. og 10. klasse har i 2018 søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på to procentpoint i forhold til sidste år, og er desuden den største søgning til de faglærte uddannelser i hele Danmark.

I hele landet søger flere unge ind på de faglærte uddannelser, selvom stigningen dog er størst heroppe i Nordjylland. I 2018 har 19,4 % unge på landsplan søgt ind på en erhvervsuddannelse mod 18,5 i 2017. Det er altså en stigning set på landsplan på 0,9 procentpoint, viser nye tal fra Styrelsen for IT og læring.

I Nordjylland er det specielt i Morsø, Vesthimmerland, Brønderslev og Læsø Kommuner, hvor andelen af unge, der søger erhvervsuddannelser, er steget markant. Den politiske målsætning lyder på, at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, og den målsætning har flere nordjyske kommer allerede indfriet. Eksempelvis har 25,8% af de unge i Frederikshavn Kommune valgt en erhvervsuddannelse, og for Morsø Kommune er tallet helt oppe på 39 %. Aalborg er den kommune, hvor færrest unge nordjyder har søgt ind på en erhvervsuddannelse. Her ligger tallet på 18,2 % og er derfor en smule under landsgennemsnittet.

"Vi er meget glade for, at så mange unge har valgt en erhvervsfaglig uddannelse i Nordjylland. Vores virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft inden for mange forskellige fag, og for at imødekomme denne efterspørgsel, er vi afhængige af tilstrækkelig adgang til unge med faglærte uddannelser." siger formand for BRN Mogens Christen Gade.

Politisk fokus på faglært arbejdskraft

BRN har siden i 2015 arbejdet for at sikre de nordjyske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder faglært arbejdskraft. Der er i BRN politisk enighed om, at virksomhedernes efterspørgsel på erhvervsfaglig arbejdskraft er en vigtig dagsorden og at BRN vil arbejde for at flere unge vælger en faglært uddannelse. Dette blandt andet ved at igangsætte initiativer, som skal bidrage til at flere unge får øje for de mange spændende karrieremuligheder, der findes med en faglært uddannelse. I 2017 afholdte BRN, på opfordring fra erhvervslederne i Nordjylland, et fælles åbent hus – arrangement på virksomheder fra hele regionen den 4. november 2017.

Arrangementet, som gik under navnet ”Hænderne op for Nordjylland”. Formålet med dagen var at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft ved at give mulighed for, at flere unge, deres forældre og øvrige jobsøgende kunne opleve de job – og karrieremuligheder, der er i Nordjylland. 70 nordjyske virksomheder åbnede dørene for ikke mindre end 625 unge og deres forældre, som var begejstrede for arrangementet. Herudover afholdte en række kommuner andre arrangementer med samme formål f.eks. på Mors.

" Vi ved, at forældrene har stor indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Derfor var det vigtigt for os, at lave et arrangement, hvor både de unge og deres forældre kunne få et unikt indblik i hverdagen og karrieremulighederne hos vores mange virksomheder" forklarer Mogens Christen Gade.

Fortsat fokus på faglært arbejdskraft

Selvom vi i Nordjylland oplever en stigning i antallet af unge, der søger ind på erhvervsuddannelser, så er det vigtigt fortsat at have fokus på området. Derfor nedsætter BRN nu en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de 11 kommuner og Region Nordjylland. Formålet med arbejdsgruppen er at lave et udspil til, hvordan man fremadrettet kan gøre noget i fællesskab i Nordjylland i forhold til at sikre adgang til faglært arbejdskraft til vores virksomheder. Tabellen beskriver tilmeldingerne til erhvervsuddannelser, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. I tabellen indgår udelukkende 1. prioritets ansøgninger, som er modtaget via optagelse.dk fra elever i 9. og 10. klasse i forbindelse med den årlige ansøgningsrunde med frist i marts. Sammenligning over tid skal foretages med varsomhed grundet sammenlægninger, ændringer i udbud og demografi.