INDLÆG TIL APROPOS JAMMERBUGT MAJ 2017

2. juli 2017

Flotte tal på bundlinjen i Jammerbugt Kommune

Ind imellem hører man nogen sige, at ”man skal passe på, hvad man ønsker sig” – underforstået, at man kan risikere at få det.

Lad mig med det samme slå fast: Vi i kommunalbestyrelsen vil meget gerne have det regnskab for 2016, som vi har fået. Og for mit eget vedkommende må jeg sige, at de flotte tal ligefrem overgår, hvad jeg havde turdet ønske mig for et regnskab.

Årsregnskabet 2016 viser et yderst tilfredsstillende driftsoverskud på 64 millioner kroner – det største driftsoverskud i Jammerbugt Kommunes historie. Samtidig er der lagt over 56 millioner kroner i kommunekassen, og det sker selvom vi i kommunen fortsat har et højt anlægsniveau med regnskabstal på 79 millioner kroner.

Bedre end forventet

Overskuddet i årsregnskab 2016 er langt bedre end både det oprindelige budget og det korrigerede budget. Og det er positivt for Jammerbugt Kommune, at vi nu står med et pænt overskud, som vi kan få ud at arbejde for borgere og virksomheder.

De gode resultater er ikke kommet af sig selv. Vi har i løbet af årene arbejdet meget med at få regnskaber og budgetter til at hænge sammen, og vi er blevet dygtigere til at få de budgetter, vi har lagt, til at ramme inden for skiven.

Tendensen de seneste år har været, at regnskabet bliver en smule bedre end budgettet, og det er jo klart at foretrække frem for det omvendte. Vi kan dermed konstatere, at der er styr på økonomien i vores kommune efter nogle svære indledende år, som vi ved fælles indsats er kommet ud af. Med den øgede kassebeholdning og styrkede likviditet er fundamentet på plads i forhold til at kigge på kommende større anlægsinvesteringer.

Rigdom er mange ting

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen: Jammerbugt Kommune bliver aldrig en rig kommune målt i kroner og ører. Men som borgmester bliver jeg gang på gang bekræftet i, at vi er rige målt på andre parametre, nemlig når det kommer til virkelyst og engagement. Både blandt kommunens ansatte, hos borgere og erhvervsliv og i Kommunalbestyrelsen. Jeg oplever ofte den synergi, der opstår mellem kommunens administration og de folk, der på forskellig vis gerne vil investere i Jammerbugt Kommune, og jeg ser, at den giver resultater.

Lovende perspektiver

Alt i alt har vi en fornuftig økonomi i Jammerbugt Kommune. Selvom den ikke er prangende, så kan man roligt kalde den solid. Det skal dog ikke lokke os til at blive letsindige, og det er der -  ifølge min opfattelse -  heller ikke tendens til i Kommunalbestyrelsen.

Vi skal fortsat have en stram udgiftsstyring, så der kan blive råd til de ønsker, der ligger - både i forhold til at øge driften på nogle områder og i forhold til anlægsprojekter. Så selvom vi ikke har fuldkommen økonomisk handlefrihed – så er vi i hvert fald kommet et skridt videre, hvor vi har mulighed for at foretage os nogle investeringer, som for 10 år siden ville have været utænkelige. Og det er perspektiver, der tegner lovende for Jammerbugt Kommune!