Ingen grundlag for indledning af efterforskning

11. september 2017

Nordjyllands Politi har besluttet ikke at indlede en efterforskning efter en gruppe forældre til handicappede børn i Jammerbugt Kommune anmeldte politikere og embedsmænd i Jammerbugt Kommune.  

I juli 2017 blev tre embedsmænd, borgmester Mogens Gade, formand for Børne- og Familieudvalget Jens Jungersen samt Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune politianmeldt af en gruppe forældre til handicappede børn og unge i Jammerbugt Kommune.

Nordjyllands Politi har besluttet ikke at efterforske sagen. Som begrundelse herfor oplyser politiet, at de kun efterforsker sager, hvor der er rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det mener politiet ikke, at der er i dette tilfælde. 

De ansatte og politikere, der har været anmeldt i kommunen, har været dybt berørte af anmeldelsen og er lettede over politiets beslutning.   

”På kommunens såvel som på egne vegne og ikke mindst på borgernes vegne er vi tilfredse med, at politiet har vurderet, at der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning. Det er vigtigt, at borgerne kan have tillid til den kommunale administration. I Kommunalbestyrelsen arbejder vi altid for det bedst mulige for alle grupper i Jammerbugt Kommune. Derfor opfordrer vi til fortsat dialog med henblik på at skabe de bedste løsninger”, udtaler borgmester Mogens Gade.