Jammerbugt kommune kan godt være klippekortordningen bekendt

6. november 2019

Poul Erik Skøtt beskriver i et læserbrev i Fjerritslev ugeavis tirsdag den 8. oktober, hvordan han oplever reduktionen af klippekortsordningen på seniorområdet.

Mange kommuner har i forbindelse med prioriteringen af ressourcer til velfærdsområderne, valgt at afskaffe klippekortsordningen – men det har Jammerbugt kommune ikke.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune har besluttet, at klippekortsordningen skal fortsætte, dog med den ændring, at borgerne på plejecentre og borgerne i eget hjem, som er visiteret til klippekortsordningen, skal have samme tid til rådighed.

Det betyder at borgere på plejecentre og i eget hjem, som er visiteret til klippekortsordningen, fremadrettet har 25 min. om ugen til rådighed til valgfrie opgaver, som fx ture ud af huset, ledsagelse

til læge, gåture, indkøb eller ekstra rengøring. Der ligger altså ikke nogen binding om, at man skal anvende 20 minutter til rengøring – Rengøringsserviceniveauet er i øvrigt fastholdt med rengøring hver 14. dag modsat mange andre kommuner hvor det er hver tredje uge.

Formålet med klippekortordningen på seniorområdet er at give de borgere, der har ret til klippekort, mulighed for hver uge selv at disponere over noget tid i hjemmeplejen eller på plejecentrene.  Ligesom man kan spare op - så man fx kan bruge 50 minutter hver anden uge.

Så selv i Økonomisk trange tider har det været vigtigt for Kommunalbestyrelsen også at prioritere ældreområdet.