Jammerbugt Kommune styrker sagsbehandlingen for børnehandicap yderligere

9. juli 2019

I Jammerbugt Kommune samarbejder vi målrettet med Socialstyrelsens Task Force for at styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. En indsats vi nu styrker yderligere med projekt ”Sammen om familien”. 

Over tre år modtager vi 2,5 mio. kr. fra Socialstyrelsen til at hjælpe familierne bedre i sagsbehandlingsforløbet. Vi skal understøtte dem, så de føler sig mødt og hjulpet – blandt andet ved en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. 

Vi skal bliver bedre til at møde borgerne, hvor de er, og tage hånd om den situation, de står i. Samtidigt arbejder vi fortsat på at sikre, at vores afgørelser er korrekte, fyldestgørende og koordineret i forhold til de enkelte familier med børn og unge med kognitive, psykiske og/eller fysiske handicaps. Det er en længerevarende proces, vi satte i gang for to år siden. Vi har opnormeret specialafsnittet fra seks til ni socialrådgivere, udvidet telefontider og generelt arbejdet grundigt med at løfte kvaliteten i oplysning af sagerne og begrundelse for afgørelserne. 

Sidste års tal fra Ankestyrelsen viste, at vi med vores indsatser er på rette vej i forhold til antallet af indbragte sager og i forhold til antallet af sager, vi får medhold i. De seneste tal for 1. kvartal 2019 fra Ankestyrelsen viser desværre en mindre stigning i antallet af sager, som Ankestyrelsen beder os om at genbehandle. Der er tale om fem sager, men det er fem sager for meget.

Jeg følger derfor udviklingen tæt, for vi skal tilbage på sporet!  

Formand for Børne- og Familieudvalget
Ulla Flintholm