Jane Rødbro Koller

16. oktober 2021

Jeg hedder Jane Rødbro Koller er 55 år. Bor sammen med min mand Palle Koller og vores to store drenge på 16 og 19 år. Samt vores to skønne plejebørn på 3 og 4 år.

Bor på et dejligt landsted ved Saltum.

Blev valgt som 1. suppl. til kommunalbestyrelsen 2017.

Jeg arbejder på et opholdssted NBU, Fredensdal. Brovst. Samt er plejefamilie.

Uddannet socialpædagog, bachelor i politik og forvaltning, master i stress håndtering.

Familien og det sociale engagement vægter jeg højt. Familien er mit fundament. Ærlige og nærværende relationer er vigtige for mig både i familiære, venner, arbejdes-, politisk- og foreningsrelateret sammenhænge.

Jammerbugt - en kommune, der folder sig ud og er i balance, der værner om det gode liv i alle aldre.

Mit menneskesyn er, at alle skal have mulighed for at bruge de ressourcer de besidder og tage ansvar for det.  Det bliver min opgave i politik at være med til at skabe rammerne for at det er muligt

·         Alle børn har skal sikres et godt børneliv. Klar til at udvikle på område både det almene og specialiseret område.

·          Unge har krav på at kunne uddanne sig i forhold til deres evner og muligheder.

·         Landbruget skal sikres så det er muligt at drive landbrug i Jammerbugt med en økonomi i balance.

·         Landbruget og naturen kan gå hånd i hånd. Landbruget har altid taget sit ansvar her og bidraget til f.eks biodiversitet. Også landmanden er naturforvaltning.

·         Landdistrikterne skal understøttes, anerkendes og udvikles. Forskellene er en styrke og skal fremhæves.

·         Syge og ældre skal have en tryg og nærværende støtte. Vigtigt, at fagligheden matcher opgaven.

·         Foreningslivet, hvor det gode liv også udfoldelse skal udvikles i samarbejde med kommunen. Vi skal sikre at både sport, kultur og historien får mulighed for at blomster.

·         Erhvervslivet skal have mulighed for at udfolde sig i kommunen til gavn for os alle. Det er vores økonomiske fundament for at drive vores kommune.

·         Jammerbugt skal være et attraktivt sted at arbejde, leve og mulighed for et alsidigt fritidsliv.

Gennemsigtighed, borgerinddragelse og den  sunde fornuft må ikke forsvinde i politik.

Jeg tror på øget bosætning når disse overordnet rammer folder sig ud.