Kan det virkelig passe – Nej det kan det ikke!

18. juli 2017

Af: Jens Jungersen

D. 13. juli har Louise Smit Jensen et debatindlæg om normeringerne i vore dagtilbud i Jammerbugt Kommune. Louise glemmer i sit indlæg at fortælle, at de tal hun benytter, fremgår af en rapport, KORA har udarbejdet, og tallene stammer fra 2014.

Louise glemmer helt at fortælle hvad der er sket siden 2014 og hvordan status er i dag.

Kommunalbestyrelsen har de sidste år tilført dagtilbudsområdet væsentligt flere penge i.f.b.m. budgetlægningerne. Det betyder at der i dag er flere ressourcer i vore dagtilbud. Forvaltningen har udregnet at i 2017 er der 6,9 barn pr. voksen i børnehaven og 3,6 barn pr. voksen i vuggestuen. I 2014 var tallene 7,4 barn pr. voksen i børnehaven og 4,2 barn pr. voksen i vuggestuen.

Vi ønsker at investere i området. Derfor har Børne- og Familieudvalget også brugt mange ressourcer på at definere kvalitetsnotat på området samtidig med at organiseringen er blevet ændret. Alt sammen for at sikre endnu bedre tilbud i vore dagtilbud. Derfor er det også naturligt at vi ønsker at indgå i det udviklingsarbejde KL nu har inviteret til. I Jammerbugt Kommune ønsker vi ikke at stå bagerst når det handler om vore børn og unge – derfor skal vi også være med hvor udviklingen sker!!