Lys i vinduerne i by og på land

12. september 2021

Ovenstående, som er en del af overskriften på Venstres valgprogram for de kommende fire år, fik mig til at tænke på, hvordan det er gået med Ulveskovens Skole her i Birkelse.

Spørgsmålene var mange – som i rigtigt mange – da beslutningen om at lukke skolen i 2013 blev truffet i kommunalbestyrelsen. 

Kan husene i Birkelse sælges? Kan byen overhovedet tiltrække børnefamilier? Slukkes byens ildsjæle? Kan vi holde liv i den lokale Brugs? Ja, listen over de spørgsmål og de usikkerheder som kom til udtryk var som nævnt lang!

Men med udgangspunkt i netop løftet om lys i vinduerne, har vi fra kommunalbestyrelsens side sørget for at der i alle årene har været aktivitet og liv på området. Naturligvis er der aktiviteter som er ophørt, men blot for at der så er kommet nye til.

Jeg nævner her nogle af dem som jeg syntes er gode og ikke mindst vigtige aktiviteter, ikke alene for byen Birkelse, men mest for de medborgere som nyder godt af aktivitetstilbuddene.

I snart 5 år har Jammerbugt Kommunes sprogskoleundervisning og integrationsindsats haft sit udgangspunkt her. Der er blevet opbygget en stor kompetence på stedet og både ansatte og brugere sætter pris på stedet som sikre et godt miljø til det håndholdte samarbejde.

Tilbuddet Aktiv Igen, som er et tilbud for borgere tilknyttet Jobcenter Jammerbugt er i bygningerne ligesom der i egne afskærmede lokaler med egen indgang, er plads til borgere som har behov for at besøge Rusmiddelcenter Jammerbugt.

Læg dertil, at de frivillige foreninger også er tilknyttet området. Det er bl.a. Lokalhistorisk Forening med deres arkiv. Stedet anvendes også af et madlavningshold for mænd ligesom der arrangeres fællesspisning for byens borgere.

Så jo, lys i vinduerne i by og på land, har Jammerbugt Kommune og kommunalbestyrelsen leveret som vi har lovet – og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at sørge for, at det fortsætter også de kommende fire år. 

Mariane Andersen, Kommunalbestyrelsen - Venstre.