LYSPUNKT MIDT I EN MØRK TID

27. september 2022

Af byrådsmedlem (V) i Jammerbugt Kommune Kjeld Hedegård Nielsen, Tranekærvej 102, Kås. 

Krisebevidstheden er ikke til at tage fejl af. Danskerne bombarderes med dårlige nyheder om prisstigninger, der bare er løbet løbsk, hvad enten man taler el, varme, brændstof til diverse transportmidler som biler, tog og fly eller et bredt udsnit af dagligvarer. Det er kort sagt blevet dyrere at være dansker. Midt i en mørk og kold tid er der dog lyspunkter, som der derfor er god grund til at fremhæve.

 

Det gælder således i Jammerbugt Kommune, hvis vandafledningstakst hører til den billigste i Nordjylland. – Det er et eksempel på, at politikerne her tænker mere på borgernes tegnebog end på f.eks. at bygge et stor prestigeprojekt til at huse forsyningsafdelingen. De ansatte sidder til leje tæt på kommunens øvrige ansatte, hvilket samtidig giver et godt og et effektivt arbejdsmiljø. 

En sikker og gennemtænkt drift gør, at vandafledningstaksten kan holdes på et stabilt lavt niveau til gavn og glæde for forbrugerne. Separering af regnvand og spildevand er med til at holde prisen nede, ligesom der også er råderum til løbende at  udskifte og vedligeholde kloaksystemet. En fornuftig daglige drift nødvendiggør således ikke en gældsætning, ligesom separeringen af regnvand og spildevand er godt for miljøet. Det hele styres af et  effektivt og dygtigt personale i forsyningen bestående af i alt 20 personer. 

Og i tilknytning til ansættelsen af en ny direktør, Jan Kjær, pr. 1. oktober i år er der lagt vægt på at fastholde de billige takster. Der er således grund til at glæde sig over, at ikke alt er blevet dyrere. Der er lyspunkter midt i al mørket.