Madaffald som gødning

12. november 2017

Af: Pia Hjorth

Vores landbrug skal vi støtte op om , det være sig både økologisk eller konventionelt.

Men hvis vi fortsat vil udvide det økologiske areal meget mere i Danmark, så får vi brug for organisk affald

fra byerne. Det skal omsættes til gødning til de landmænd der ikke selv har staldgødning fra dyrehold.

Der er brug for nye kilder til næringstoffer som kalium, fosfor og kvælstof . Her kommer madaffald ind i billedet.

Der er to økologiske biogasanlæg i Danmark nu og 3 mere på vej. Samt andre som udvider med en økologisk linje på eksisterende anlæg.

Der skal være frasortering af plastic så det ikke spredes på markerne , og spildevandsslam for at det kan anvendes økologisk.

Ifølge en opgørelse har Miljø og og Fødevareministeriet voksede det økologiske areal voldsomt og i 2016 steg det med 21 %.

Det svarede til 8,1 %  af det samlede landbrugsareal. Jeg har ikke tal på arealomlægning i Jammerbugt.

Der er nu yderligere her i 2017 928 landmænd som har søgt omlægning til økologi på landsplan.

Madspild og bæredygtighed lad det være indgang til tanke om økologisk linje på biogasanlæg.

Det skal vi for at sikre der er gødning nok til de nye økologere som også er i Jammerbugt , så deres udbytte bliver optimalt.

Det handler jo om at kunne levere varen forbrugeren efterspørger ,  at være med i front.

Det betyder arbejdspladser og øget bosætning i vores område.