Mariane Andersen

16. oktober 2021

Mariane Andersen, født i 1968, jeg er gift med Mogens, og sammen bor vi i Birkelse nær Aabybro. Vi har tilsammen 3 voksne børn, Ida-Marie 22 år, Anne-Kathrine 28 år og Dennis på 31 år.

Mine rødder er solidt plantet i lokalsamfundet og mener efter alle de år at have tilegnet mig et bredt kendskab til lokalpolitik via min entusiasme i det frivillige arbejde i flere sammenhænge.

Frivilligt arbejde: Er jeg et engageret menneske og bidrager gerne hvor jeg kan, f.eks.

-          Formand for LOF-Jammerbugt.

-          Formand for Initiativgruppen i Birkelse.

-          Ansvarlig for Børns voksenvenner Jammerbugt, er selv voksenven på 10. år. Vi danner venskaber for børn med små netværk.

-          Bidrager aktivt i ældresagen med besøgsvens tjenesten, hvor vi knytter venskaber for ensomme ældre.

-          Bestyrelsesmedlem i Dagli´ Brugsen - Lokalhistorisk i Birkelse.


Jeg blev medlem af Venstre for 10 år siden og har i alle år været en aktiv del af Venstre, Aabybros bestyrelses og Kommuneforeningens bestyrelse.


Ved sidste kommunalvalg 2017 blev jeg valgt ind, og havde fra starten en særlig passion for at gøre politisk forskel. Herunder med fokus på en fortsat generel udvikling i Jammerbugt kommune.

I denne periode har jeg poster i:

-          Beskæftigelsesudvalget.

-          Kultur fritid og landdistriktsudvalget.

-          Børne unge udvalget.

-          Folkeoplysningsudvalget.

-          Landdistriktsrådet.

De vigtige hjørnesten i Lokalpolitik handler i min optik om at være garant for at skabe en attraktiv og bæredygtig bosætningskommune:

-          Frit valg af dagtilbud med decentral børnepasning med tryghed og flere voksne.

-          Fokus på udsatte børn og unge.

-          Skoler der grundlæggende får faglighed, læring og trivsel til at gå hånd i hånd.

-          Flere unge motiveres til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

-          Sikre udvikling i de mangfoldige lokalsamfund.

-          Sundhed for alle, ung som seniorer - fysisk og mentalt.

Jeg er rigtig glad for at have haft mulighed for at være folkevalgt i Jammerbugt kommune, det er en tillidserklæring som i den grad forpligter.