Med Budget 2019 sættes der for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter

19. november 2018

Med Budget 2019 sættes der for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter – men der er også mange andre anlægsprojekter på programmet for 2019 og fremefter. 

Haller og fritidsfaciliteter får et løft

Der afsættes i årene 2019 og 2020 i alt 20 mio. kr. til renovering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev.

Der afsættes 4 mio.kr. som medfinansiering til at realisere Aabybro Idrætsforenings ønske om nyt klubhus.

Halpuljen er i 2019 i alt 2,5 mio. kr. Puljen er inklusiv udgiften til ”nøglefri haller”.

Vedligehold af kommunens bygninger prioriteres

Jammerbugt Kommune ønsker at sikre gode rammer for borgere, brugere og medarbejdere. Derfor afsættes der fra budgetår 2019 og frem yderligere 3,6 mio.kr. årligt til vedligeholdelse af kommunens mange bygninger. Vedligeholdelsesopgaverne udføres sådan, at der tænkes energirigtige løsninger ind, der er gode for både miljøet og driften af bygningerne. Derfor forventes det, at en væsentlig del af energioptimeringerne vil kunne lånefinansieres. Konkret igangsættes renoveringen af Biersted Skole med et samlet budget på 9,3 mio.kr. over tre år.

På dagtilbudsområdet er der afsat 4 mio. kr. til renovering af børnehaverne i Fjerritslev og herunder muligheden for at udvide antallet af vuggestuepladser i området.

Ungdomsskolens lokaleforhold vurderes nærmere med henblik på at undersøge hvilke faciliteter, der kan stilles til rådighed lokalt.

Der skal samtidig arbejdes videre med at skabe øget tilgængelighed for kommunens borgere – herunder også adgang til handicaptoiletter – hvilket indarbejdes i kommunens projekter, såsom eksempelvis haller, renoveringer mv. Konkret skal der desuden laves handicapvenlig adgangsvej til Bratskov, inklusive adgang til parken.

Der vurderes et køb af spejderhytten Bækken i samarbejde med Børne- og Familieudvalget.  

Infrastruktur og trafik

Der afsættes en trafiksikkerheds- og cykelstipulje på i alt 3 mio. kr., der bl.a. skal realisere en cykelsti på Kollerup Strandvej. For at skabe en mere sikker og samtidig smidig trafikafvikling etableres en ny rundkørsel ved Vesterhavsvej/Kvorupvej/Fårupvej. Der afsættes over to år i alt 3,5 mio.kr.

Med henblik på mere sikker trafikafvikling ønskes der flere 2-1 veje i Jammerbugt kommune, herunder skal bl.a. ses på muligheden for at etablere Thorup Strandvej som 2-1 vej.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der udarbejdes forslag til den fremtidige infrastruktur i Aabybro. Dette skal bl.a. indeholde eventuel etablering af ringveje ved Aabybro, trafiksanering af området ved Kattedamsvej, samt håndteringen af trafikforhold i Aabybro bymidte, vejene til nye boligområder samt fokus på bløde trafikanter og sikre skoleveje. Et forslag hertil – herunder forslag til finansieringsplan – skal forelægges Kommunalbestyrelsen til drøftelse på et temamøde i første halvår 2019.

Landdistriktsanlægspulje støtter projekter med lokal forankring

Som et helt nyt tiltag afsættes der en årlig pulje på 5 mio.kr til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet. Puljen er en medfinansieringspulje, således at der fra puljen kan søges op til 25 procent medfinansiering af et projekts samlede budget. Den resterende finansiering må ikke være kommunale kroner. Eksempler på projekter kan være: Vester Thorup højskole, Bryggergården, Ingstrup Multihus, Hjortdal Multihus, Brovst speedwayklub, Gjøl-båden, naturlegeplads i Kollerup og Egnssamlingen i Saltum.