Mogens Christen Gade

13. juli 2022

Borgmester

Aarupvej 19

Skovsgaard

9460 Brovst 

Telefon: 41912001

E-mail: mga@jammerbugt.dk

  

Personlig profil: 

Mit navn er Mogens Gade –  Efter 20 år som Borgmester er jeg fortsat TOPmotiveret for at yde en indsats for Jammerbugt Kommune og ikke mindst for os der bor her – derfor genopstiller jeg som Borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg.

Lene og jeg bor i Skovsgaard og vores datter Sofie bor i Aabybro sammen med Mathias.

Min familie betyder rigtig meget for mig – og jeg vil altid være der for den.

Fritidsaktiviteter har altid haft stor betydning i mit liv – jeg har spillet meget fodbold – spillet i orkester og er stadigvæk spejder på 49. år.

Ved valget i 1989 blev jeg valgt til kommunalbestyrelsen i Brovst –

I 2001 blev jeg valgt til Borgmester for Brovst Kommune – en stor ære –

Stoltheden blev ikke mindre i 2005 hvor jeg blev valgt til Jammerbugt Kommunes første Borgmester.

Forinden min borgmestertid havde jeg fornøjelsen af at være socialudvalgsformand i 10 ½ år.

Gennem de senere år har jeg fået flere tillidserhverv på regionalt plan – og derigennem mulighed for at sætte en Nordjysk dagsorden, som også er positiv for Jammerbugt Kommune – f.eks. som formand for Erhvervshus Nordjylland – formand for det Nordjyske erhvervssamarbejde BRN – næstformand I Destination Nordvestkysten – næstformand for de Nordjyske Kommuner - bestyrelsesmedlem i Aalborg Lufthavn og Aalborg Kongres og Kulturcenter og formand for Fjerritslev Gymnasium.

Det er godt for Jammerbugt Kommune at blive hørt udenfor Kommunegrænsen – både regionalt og nationalt.

Gennem de mange år i politik har jeg efter bedste evne forsøgt at forvalte det store ansvar og er også fremover parat til at bidrage med involvering, engagement, erfaring og nytænkning. 

Mit politiske mål er at videreudvikle den borgernære service uanset, alder, køn og eventuelle handicaps og andre udfordringer. 

Jammerbugt Kommune skal fortsat være en autentisk decentral landdistriktskommune midt ude i naturen – med Liv i By, skole og lokalsamfund – med hoved og centerbyer i vækst – med fokus på bæredygtighed, klima og Grøn omstilling. Der skal fortsat være styr på økonomien i Jammerbugt Kommune og gode vækst og udviklingsmuligheder for erhvervslivet.