Når Trafikken Driller…

14. august 2021

Som kandidat til kommunalvalg 2021 er der flere ting jeg vil forsøge at bringe i spil, men én af tingene er de trafikale udfordringer som Brovst, Halvrimmen & Arentsminde kæmper med hver dag.

I mit daglige arbejde er jeg kørende konsulent og kører derfor ind og ud af Brovst hver dag, sammen med 5-6000 andre bilister. Jeg medgiver at ikke alle trafikanterne kommer direkte fra Brovst, men mange er pendlere som er tvunget til at køre igennem byen.

Hovedvejen igennem Brovst og ovennævnte byer har flere udfordringer, men også flere funktioner. Vejen fungerer som hovedfærdselsåre mellem Thisted i Vest og tilkoblingen til hhv. E45 & E39, samt på sigt den 3. Limfjordsforbindelse.

Da man sidst lavede en forundersøgelse til et eventuelt behov for en omfartsvej, viste behovet sig ikke at være tilstrækkeligt til at gå videre med processen. Denne undersøgelse blev lavet i 2010 og alle de trafikale fremskrivninger der blev lavet på daværende tidspunkt, har vist sig at ikke holde stik. Vi ser jo klart og tydeligt hvordan fremskrivningen af trafikmængden ved de nuværende limfjordsforbindelser på ingen måde har haft hold i virkeligheden.

Det kan også for mange virke lidt som at angribe gråspurve med kanoner, at argumentere for en omfartsvej. Økonomien i sig selv er en udfordring, det helt særlige miljø vi har her på egnen, borgeres ejendomme osv. Men det skal ikke få os til at slå op i banen og give fortabt.

Det må være en prioritet at få vejdirektoratet i tale omkring de trafikale udfordringer igennem de tre ovennævnte byer. Særligt i Brovst udgør hovedvejen en mærkbar udfordring. Helt faktuelt deler den byen i to dele. Børn fra den nordlige del, skal krydse den stærkt trafikerede vej om morgenen og om eftermiddagen. På trods af et dynamisk skilt der signalerer at man maksimalt må køre 30 km/t omkring skolestart- & slut, ligger den gennemsnitlige hastighed betydeligt højere. Det var i efteråret ´20 ved at gå rigtig galt da en skoleelev blev påkørt af en lastbil ved fodgængerfeltet. Heldigvis gik det ikke så galt, men det viser blot at den nuværende regulering af trafikken igennem Brovst slet ikke er tilstrækkelig for at skabe en sikker skolevej.

Der er ganske enkelt brug for, at de ansvarlige politikere sætter sig sammen med Vejdirektoratet, da hovedvejen hører under dem, og får gennemgået alle tænkelige løsninger, herunder konkrete borgerforslag. Det kan ikke være rimeligt, at halvdelen af byens børn ikke sikkert kan transportere sig selv til og fra skole. Det samme gør sig gældende i Halvrimmen og Arentsminde. Hovedvejen er med til at skabe en række farlige situationer som gør det utrygt for børnefamilier at bosætte sig – det kan vi gøre meget bedre! Hvis vi ønsker en udvikling af Brovst by, Halvrimmen og Arentsminde, så har vi pligt til at finde løsninger der også på dette punkt gør det attraktivt som børnefamilie at bosætte sig.

Dette er én af de ting jeg vil have som prioritet, såfremt De skulle stemme undertegnede ind i kommunalbestyrelsen. 

Med Venlig Hilsen

Kim Nibe

Kandidat for Venstre Jammerbugt