Nej til flere anbringelser

11. januar 2020

Af: Ulla Flintholm

Nej - Mette Frederiksen, flere anbringelser skal ikke være et mål. 

Som Formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune, så bekymrer det mig, at Statsministeren foreslår, at flere børn fremadrettet skal fjernes fra hjemmet og bortadopteres. Det er selvfølgelig nemt at være enig med Statsministeren i, at vi skal gøre mere for de udsatte børn, men vi skal også gøre mere for at hjælpe de udsatte familier.

Ja - nogle børn bliver fjernet fra hjemmet for sent, og ja, nogle børn skulle bortadopteres fra fødslen, nogle forældre får også for mange chancer, mens andre forældre ikke får den nødvendige hjælp i tide.

Som Statsministeren er jeg også på børnenes side, og når det handler om vold i hjemmet og misbrug, så skal der være nultolerance, og sådan er det også i dag, hvis det bliver opdaget...

Men for at opdage det - og opdage det i tide, så har kommunerne brug for mere hjælp, hjælp fra andre omsorgspersoner. Og det er her, vi bliver nødt til at droppe berøringsangsten, som Statsministeren også nævnte. Vi har brug for, at familie, venner, bekendte og andre tæt på familien, giver oplysningerne videre til kommunen, hvis der er mistanke om, at et barn ikke trives. Det er så kommunens opgave at undersøge, om påstanden har noget på sig, og det er ikke mindst kommunens opgave at sætte ind med den nødvendige hjælp og støtte i hjemmet til familien.

Er vi altid dygtige nok til det i kommunerne? Nej - det er vi ikke.

Bliver vi dygtigere til vores arbejde ved at gå tilbage til en mere gammeldags tilgang med fjernelse af barnet som det første valg? Nej - det gør vi ikke.

Bliver vi derimod dygtigere af dialog med familierne? Ja - det gør vi.

Bliver vi dygtigere ved at lytte til familierne, ved at lytte til, hvad familierne selv vurderer, de har behov for? Ja - det gør vi.

Og bliver vi dygtigere ved at udvide og udvikle vores tilbud om støtte og vejledning til familierne? Ja - det gør vi.

Betyder det, at vi ikke skal lytte til børnene? Nej naturligvis gør det ikke det.

Skal det være lettere for et barn at undgå et samvær med en forælder, som barnet ikke ønsker samvær med. Ja - det skal det.

Skal det være lettere at bortadoptere nyfødte i situationer, hvor det er tydeligt, at forældrene er i en situation, hvor de ikke kan passe på et spædbarn. Ja - det skal det.

Skal man anbringe et spædbarn og afvente situationen, fordi man måske tror, forældrene bliver klar til at passe på barnet. Nej - det skal man simpelthen ikke! Statsministeren kan derfor starte med at lempe på lovgivningen, så det bliver muligt at bortadoptere børn straks efter fødslen. 

I Jammerbugt Kommune er vi netop blevet imødekommet på vores ansøgning om et Task Force forløb på det specialiserede børneområde, vi er blevet tildelt 5,1 mio over de næste 3 år til arbejdet med at hjælpe udsatte familier, vi er blevet bevilliget 3,6 mio til et projekt, der skal støtte op om anbragte børns læring i Folkeskolen. Der er nemlig brug for, at vi som kommune gør alt, hvad vi kan for at hjælpe og støtte både familien og det enkelte barn, og støtten skal naturligvis følge barnet - også hvis det bliver anbragt uden for hjemmet.

Så NEJ tak til mere af den gammeldags sagsbehandling, hvor en anbringelse er et mål i sig selv, og JA tak til forebyggelse, til tidlig indsats, til udviklende sagsbehandling med familien i centrum, og hvor målet er, at familien hjælpes til, at skabe trivsel i hjemmet. 

I Venstre mener vi nemlig at målet skal være, at den enkelte familie hjælpes til at kunne stå på egne ben.