Nordjysk lægehelikopter bør placeres i Jammerbugt Kommune

1. juni 2018

Som borgmester i Jammerbugt Kommune vil jeg tillade mig at spille ind i den aktuelle debat om placeringen af en kommende nordjysk lægehelikopter. 

Der er flere grunde til, at den nye helikopter bør placeres i Jammerbugt Kommune.  

Gode, saglige grunde, som fremgår af den rapport med analyser og faglige anbefalinger, som Styregruppen for den landsdækkende akuthelikopterordning har fået udarbejdet. 

Lad mig fremhæve tre af de argumenter, som i den endelige beslutning om helikopterens placering bør vægte tungt: 

Den bedste dækning af Nordjylland

Først og fremmest giver en placering i Jammerbugt Kommune en hensigtsmæssig dækning af hele Nordjylland. Det gælder både den nordligste del af Vendsyssel samt Læsø, der i dag dækkes forholdsvist dårligt med Skivehelikopteren, og Thisted og Morsø kommuner og den østlige del af Himmerland, som har lang kørevej og ikke mindst køretid til Aalborg Universitetshospital.  

Dette - at hele Nordjylland kan nås med den nye nordjyske helikopter – er vigtigt. I Finanslovsaftalen for 2018 udtrykkes nemlig en forventning om, at ”de øvrige akutlægehelikoptere i højere grad kan anvendes i det vestlige og sydlige Jylland samt Fyn.” Altså kan Skive-helikopteren – uanset dens fremtidige placering -  ikke forventes primært at dække Nordjylland. 

Et solidt optageområde

Dernæst opnår man med placeringen i Jammerbugt en hensigtsmæssig dækning af den nordvestlige del af Region Midtjylland (Lemvig, Struer og Skive kommuner samt dele af Holstebro og Viborg kommuner), så der samlet set opnås et solidt primært optageområde for en nordjysk helikopter. 

En fornuftig udnyttelsesgrad

Hvilket leder mig hen til det tredje og sidste argument: En placering i Jammerbugt Kommune sikrer en fornuftig forventet udnyttelsesgrad af en nordjysk helikopter – en udnyttelsesgrad, som daler i takt med, at placeringen trækkes længere mod nordøst og dermed ind i den del af regionen, som i forvejen kan dækkes fornuftigt (inden for 40 minutters køretid af Aalborg) med landbaserede ressourcer. 

Konklusionen i rapporten er klar: En nordjysk lægehelikopter bør placeres i Jammerbugt Kommune – uanset om landets øvrige tre lægehelikoptere beholder deres nuværende placering eller flyttes i tråd med rapportens anbefalinger.  

Danske Regioner har fulgt eksperternes anbefalinger og indstillet dem til Sundhedsministeriet. Det er mit håb for Nordjylland, at Sundhedsministeren følger denne indstilling – Så lokalpolitisk fnidder ikke kommer til at stå i vejen for Nordjydernes tryghed. 

Mogens Christen Gade

Borgmester