NYE PARKERINGSPLADSER I AABYBRO MIDTBY

8. marts 2021

Af: Michael Krogsgaard

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 8. marts 2021 besluttet at igangsætte etablering af nye parkeringspladser i Aabybro Midtby. Beslutningen er en udmøntning af budgettet for 2020 vedrørende infrastruktur i Aabybro.

Der etableres 16 parkeringspladser overfor ejendommen Postvænget 1 samt 5 parkeringspladser langs Østergade. Der har længe været et ønske om yderligere parkeringspladser i midtbyen fra såvel borgere som erhvervsdrivende. Derfor er det glædeligt, at vi nu kan imødekomme det ønske.

Infrastrukturen i Aabybro er gennem de seneste 3 år blevet forbedret og udbygget med bl.a. lysregulering i krydset Toftevej/Kattedamsvej, forlængelse af Toftevej (ændret navn til Hovensvej), udbygning af vej/fortov Torngårdsvej, rundkørsel ved Østre Hovensvej/Knøsgårdvej, udbygning af vej/fortov Østre Hovensvej/Thomasmindevej. Hertil kommer ombygning af banestien ved Postvænget, som gennemføres, når byggeriet af Posttorvet er afsluttet.

Der er således gennemført en række investeringer til forbedring af infrastrukturen, hvilket er positivt, men der er behov for flere. Aabybro by er vækst på mange områder – midtbyen, nye boligområde, nye butiks- og erhvervsområder m.m. Derfor er der fortsat behov for fokus på infrastrukturen og investeringer i nye veje, trafiksikring m.v.

I budget 2021 er det besluttet, at der gennemføres en infrastrukturanalyse i Aabybro. Formålet er at skabe et overblik over behovet for kommende investeringer i infrastrukturen – såvel større som mindre. Det er vigtigt, at vi får en opdateret analyse og et overblik over behovene til brug for de kommende års investeringer/prioriteringer.

Jeg glæder mig til at følge arbejdet med infrastrukturanalysen og vil fortsat arbejde for, at der i kommende års budgetter prioriteres økonomi til yderligere investeringer i infrastruktur i Aabybro. Det er der behov for.