Nyt fra kommunalbestyrelsen april 2020

8. maj 2020

Penge til kommunens Haller

Årets Halpulje er blevet fordelt mellem de indkomne ønsker. I alt er godt 1 mio. kr. fordelt.

Jammerbugt Kommunes anlægsramme til haller er blevet fordelt på fem af kommunes haller. I årets budget var der afsat 1 mio. kr. til Halpuljen, og mindre restbeløb fra tidligere år betyder, at kommunen har haft 78.000 kr. ekstra at dele ud af.

”Vi kan imødekomme langt de fleste ønsker i år. Alle haller, som har søgt, får del i Halpuljen, nogle haller har dog ikke kunne få til alle ønsker, de har haft”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Beløbene er fordelt således:
Skovsgaard Multihus, Øland-Halvrimmen Idrætsklub, DGI-Huset i Aabybro, Trekroner Landsbycenter og Biersted Idrætsforening får tildelt midler.

Skovsgaard Multihus modtager 201.898 kr. til at udskifte gulvbelægning i bade- og omklædningsrum, som er fra sidst i 1970'erne, hvor hallen blev bygget.

Øland-Halvrimmen Idrætsklub modtager 34.000 kr. til at efterisolering af fritidshuset, som er bygget sammen med hallen. Fritidshuset indeholder omklædningsrum og lokaler til motionscentret.

DGI-huset Aabybro modtager 608.620 kr. til renovering af toiletter i kælderen, der er mere end 35 år gamle, og 88.000 kr. til en energibesparende dug til varmtvandsbassinet.

Trekroner Landsbycenter modtager 21.427 kr. til at udskifte loftshængte lysarmaturer i omklædningsrum, gangarealer og cafeteria. Lysarmaturerne bliver udskiftet til LED-belysning for at reducere hallens elforbrug.

Biersted Idrætsforening får 67.000 kr. til nye fuger i hallen og klubhusets murværk og klubhus. Murerne mod øst og vest trænger til nye fuger, mens murerne mod syd og nord kun kræver delvist nye fuger.  

Mere pædagogiske personale i vuggestuer og børnehaver

I første del af et nationalt normeringsløft i dagtilbuddene kan Jammerbugt Kommune forvente at modtage ca. 3,147 mio. kr. i 2020. Pengene kommer fra den pulje, som Regeringen og dens støttepartier har afsat til området.

Det bliver de kommunale daginstitutioner, som får del i pengene, og pengene bliver afsat til mere pædagogisk personale.

”Det er glædeligt, at vi kan øge antallet af personale i daginstitutionerne yderligere. Både tillidsvalgte blandt pædagogerne og pædagogmedhjælperne har været inde over processen. Vi er blevet enige om, at pengene udelukkende skal gå til personale, og ikke til relaterede udgifter som f.eks. kompetenceudvikling, IT eller husleje, som puljen ellers også giver mulighed for”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Tilskuddet vil blive fordelt procentvis ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver. I praksis betyder det, at normeringen i Jammerbugt Kommune forbedres med ca. 4 % i de to typer af dagtilbud.

I forbindelse med det ekstra pædagogiske personale, kommer der ikke takstforhøjelse af forældrebetalingen.

Puljen i år på 500 mio. kr. er fordelt mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn, offentliggjort af Danmarks Statistik. De kommende år frem til og med 2025 bliver der afsat yderligere midler fra staten til området.  

Tilfredsstillende regnskabsresultat for 2019

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har overgivet kommunens regnskab for 2019 til revisionsgennemgang. Kommunens regnskab for 2019 viser et driftsoverskud på 90,5 mio. kr.

Serviceudgifterne i 2019 var på 1.706 mio. kr., de holdt sig 3,4 mio. kr. under den vedtagne ramme. Anlægsudgifterne (brutto) var på 80,7 mio. kr. i 2019, og dermed 0,2 mio. kr. under den vedtaget bruttoanlægsramme på 80,9 mio. kr.

Trods udfordringer undervejs i regnskabsåret 2019, hvor kommunen måtte trække i den økonomiske nødbremse, kan Jammerbugt Kommune endnu engang præsentere et fuldt tilfredsstillende regnskabsår.

”Det ser rigtig fornuftigt ud. Driftsoverskuddet på 90,5 mio. kr. er mere, end vi regnede med i det oprindelige og det korrigerede budget. Det skaber rum for investeringer og udvikling i kommunen”, siger kommunens borgmester, Mogens Christen Gade.

Lavere driftsudgifter end budgetteret
De samlede driftsudgifter i regnskabet udgør 2.391,5 mio. kr. Det er 6,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, som lød på 2.398,3 mio. kr., og 5,6 mio. kr. under det oprindelige budget.

Samtidig er de realiserede indtægter 11,6 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Nogle af de væsentlige forklaringer er indtægter fra overgangstilskud fra aldersbestemt udgiftsbehov, som er på 10,0 mio. kr.

I 2019 havde Jammerbugt Kommune et kassetræk på 44,4 mio. kr. i 2019, mens den gennemsnitlige likviditet var på 199,2 mio. kr. ved udgangen af sidste år.  

Lokalplan godkendt for helikopterbase ved Vester Hjermitslev

Lokalplanen for det 3 ha store område ved Vester Hjermitslev, hvor den kommende helikopterbase skal ligge, er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

Dermed er basen for Danmarks fjerde akutlægehelikopter et skridt videre.

Frem mod den endelige vedtagelse af lokalplanen har kommunen været i tæt dialog med borgerne i lokalområdet. Der har blandt andet været afholdt borgermøde i februar i forbindelse med den offentlige høring for lokalplanen, ligesom der er lavet en prøveflyvning, så borgerne kunne få en fornemmelse af støjniveauet, når helikopteren flyver til og fra helikopterbasen.

Selve basen kommer til at ligge på et område, der er ca. 1,5 ha. Dertil kommer arealer til vejforsyning af baseområdet. Vejadgangen kommer til at ske fra Ingstrupvej, lige umiddelbart nord for Vester Hjermitslev Kirke. 

Helikopterbasen kommer til at bestå af en helikopterlandingsplads (heliport), en sikkerhedszone, en standplads, en meget kort air transitrute og bygninger.

”Det er glædeligt, at vi nu er et skridt nærmere akutlægehelikopteren i Nordjylland. Undervejs har der været en god dialog med borgerne i området, og i lokalsamfundet er der stor forståelse for, og stor interesse i, at basen kommer til at ligge i Vester Hjermitslev. Der er fundet en placering, som imødekommer de bedste flyveretninger, og som tager højde for de nærmeste naboer”, forklarer Mogens Christen Gade.

Det forventes, at der kommer til at foregå omkring 1500 starter og 1500 landinger om året. Heliporten kan beflyves 24 timer i døgnet, hvor landingerne forventes at blive fordelt med 63% om dagen – mellem kl. 07-19, 19% om aftenen – mellem kl. 19-22, og de sidste 18% om natten – mellem kl. 22-07. 

For yderligere information, kontakt
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001