NYT FRA KOMMUNALBESTYRELSEN FEBRUAR 2017

2. juli 2017

Disponering og frigivelse af anlægsmidler

Jammerbugt Kommune har frigivet 6,5 millioner kroner til små og store projekter inden for teknik- og miljøområdet – Bl.a. til fortove, Lys over land og vores havneanlæg -  og 1 million kroner til cykelstier, infrastruktur og trafiksikkerhed.

Etablering af 34 nye p-pladser i Blokhus centrum

Jammerbugt Kommune har frigivet omkring 1.060.000 kroner fra parkeringsfonden til etablering af 34 nye parkeringspladser i Blokhus midtby.

De nye parkeringspladser vil blive placeret tre steder i Blokhus centrum med en fordeling på 23 pladser på Strandvejen ved det gamle turistkontor, syv nye skråparkeringspladser ved vejen Torvet og fire nye pladser i det nordøstlige hjørne af Blokhus Torv.

For at gøre plads til de 23 pladser ved Strandvejen bliver det gamle turistkontor revet ned og parkeringspladserne bliver opført i samme stil som pladserne ved redningshuset. De syv nye parkeringspladser ved vejen Torvet bliver en udbygning af de nuværende 11 pladser og de fire nye parkeringspladser på Blokhus Torv kommer til at indgå i et nyt større fælles parkeringsanlæg, der skal bygges for at fastholde de 50 parkeringspladser på Strandvejen, der forsvinder ved opførelsen af de to butikker og otte boliger, Teknik- og Miljøudvalget gav dispensation til at bygge i området i januar.

Det er vigtigt med gode parkeringsmuligheder i Blokhus by for at tilgodese de mange besøgende, der hvert år kommer til byen. Vi ønsker at støtte op om byens udvikling og popularitet og vi er derfor også nødt til at give de besøgende de bedst mulige rammer, udtaler Borgmester Mogens Gade.

Modernisering af Brovst Genbrugsplads

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet, at Brovst Genbrugsplads får 22,3 millioner kroner til opgradering og modernisering.

Brovst Genbrugsplads forbliver på den nuværende lokalitet på Terndrupvej 77, men pladsen bliver udbygget og renoveret, og forsynet med en bygning, hævet kundeareal, forsænkede containere mm. i samme stil som på genbrugspladserne i Fjerritslev og Pandrup.

Opgraderingen skal ske, da Brovst Genbrugsplads i dag ikke lever op til den gængse standard for genbrugspladser og samtidig ønsker man et højere serviceniveau til borgerne med bl.a. særlige affaldscontainere til affaldsfraktioner som elektronikskrot, farligt affald og genbrugsting.

Det er blevet besluttet, at Brovst Genbrugsplads skal bygges niveaudelt næsten identisk med Pandrup Genbrugsplads – bare lidt mindre, da der ikke kommer helt så mange borgere i Brovst. Det betyder, at Jammerbugt Kommune kan spare penge på udgifterne til projekteringen.

Den beslutning, der tidligere er blevet taget, med hensyn til at haveaffald ikke bliver komposteret på Brovst Genbrugsplads, men at dette i stedet sker på Pandrup Genbrugsplads kommer til at stå ved magt. Brovst Genbrugsplads får ikke en plads til behandling og kompostering af haveaffald, men der bliver i stedet lavet en mindre omlasteplads til aflæsning af haveaffaldet for at gøre det nemmere for borgerne.

Moderniseringen af Brovst Genbrugsplads forventes at gå i gang i det første kvartal af 2017, og hele projektet forventes færdigt ultimo 2018.