Nyt fra kommunalbestyrelsen februar 2023

7. februar 2023

Jammerbugt Kommune går med i aftale, der modarbejder skattely

Sammen med en række andre kommuner og regioner tilslutter Jammerbugt Kommune sig en aftale, der handler om at stoppe handel med virksomheder, der spekulerer i at flytte penge i skattely.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet at indgå i aftalen ’Charter for skattelyfrikommuner’. Dermed tilslutter kommunen sig missionen om at modarbejde handel med virksomheder, der flytter penge i skattely.  

23 kommuner og to regioner i Danmark er allerede en del af aftalen, som Jammerbugt Kommune altså nu også deltager i – sammen med bl.a. Frederikshavn, Hjørring og Aalborg Kommuner.

”I Jammerbugt Kommune ønsker vi at være med til aktivt at stoppe handlen med de virksomheder, der benytter sig af skattely. Derfor har vi tilsluttet os aftalen sammen med de andre kommuner og regioner, og vi forpligter os dermed til – inden for rammerne af lovgivningen – at tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd,” forklarer Borgmester Mogens Christen Gade.

Aftalen er udarbejdet af en af verdens største udviklingsorganisationer, Oxfam, der arbejder for at bekæmpe fattigdom og ulighed.

 

Nu starter byggeriet af 20 boliger i Brovst og Halvrimmen

Et byggeprojekt hvor der opføres nye boliger i Brovst og Halvrimmen, sættes i gang. Boligerne forventes at stå færdige i første kvartal af 2024.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune godkendte i 2022, at der blev arbejdet videre med opførelsen af 14 almene familieboliger på Kirkegade i Brovst og 6 almene familieboliger på Blomstermarken i Halvrimmen med Boligselskabet Nordjylland som bygherre.

Nu har Kommunalbestyrelsen godkendt, at arbejdet med opførelsen går i gang, og boligerne forventes således at stå færdige i første kvartal af 2024.

De i alt 20 boliger bliver opført som trerumsboliger på 83,55 m². Til hver bolig opføres terrasse, carport og redskabsskur. Den månedlige husleje bliver ca. 7.000 kr.

 

Lokalplan for boligområde ved Sulstedvej i Nørhalne vedtaget

Jammerbugt Kommune har nu vedtaget en lokalplan for et nyt boligområde i Nørhalne ved Sulstedvej. I området er der plads til ca. 39 byggegrunde.

Nørhalne vækster i disse år. Derfor er der blevet udarbejdet en lokalplan ved Sulstedvej for at sikre et fortsat attraktivt udbud af boliger i Nørhalne. Lokalplanen har været i høring og er nu blevet endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanområdet består af et areal på ca. 6,46 hektar, som afgrænses af de omgivende veje, Sulstedvej og Vadumvej. Mod nord grænser området op mod det eksisterende boligområde ved Nicolajs Have.

Lokalplanen er udarbejdet ud fra et koncept om at skabe et boligområde med en grøn karakter, der er naturligt forbundet med resten af Nørhalne. Der er således en grøn kile, der løber gennem lokalplanområdet og er forbundet med eksisterende grønne områder. Derudover skal al beplantning inden for lokalplanområdet fremstå som vildtvoksende natur.

Der er brede arkitektoniske rammer i lokalplanen, så der kan bygges med stor variation i både materialer og stilarter.

I lokalplanområdet er der mulighed for omkring 39 nye byggegrunde.

 

Reglerne for parkering af tunge køretøjer og campingvogne skærpet i Jammerbugt Kommune

Efter borgerhenvendelser omkring generende parkering af tunge køretøjer og campingvogne har Jammerbugt Kommune besluttet at indføre skærpede regler på området.

Jammerbugt Kommune har modtaget henvendelser fra borgere vedr. parkerede lastbiler og campingvogne. Borgerne oplever det som generende, når der holder lastbiler med køleanhængere i tomgang tæt ved beboelse og larmer om natten og tidligt om morgenen. Også parkerede campingvogne kan være et problem, da de kan skabe farlige situationer og tage oversigt, når de parkeres langs veje.

Færdselslovens generelle regler omkring standsning og parkering giver ikke mulighed for at løse problemerne. Færdselsloven giver dog mulighed for at indføre lokale parkeringsregler. Og denne mulighed har Kommunalbestyrelsen besluttet at benytte sig af.

”Vi har i lighed med andre kommuner besluttet at indføre en parkeringsbekendtgørelse, der gælder for Jammerbugt Kommune, så vi kan afhjælpe de problemer og de gener i forhold til parkering af tunge køretøjer og campingvogne, som vi den seneste tid har fået borgerhenvendelser omkring”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

De nye parkeringsregler i Jammerbugt Kommune betyder, at bl.a. køretøjer der vejer over 3500 kg (lastbiler, busser m.v.) og traktorer i tidsrummet kl. 19-06 ikke må parkeres på veje i beboelsesområder og på veje med højere hastighedsgrænse end i byzoner. Uden for tidsrummet må de pågældende køretøjer ikke parkeres i mere end fire timer.

Derudover er det besluttet at campingvogne og trailere maksimalt må parkeres på veje og parkeringspladser i 48 timer, medmindre andet er tilladt ved afmærkning

Overtrædelse af parkeringsbekendtgørelsen bliver håndhævet af politiet i lighed med færdselslovens øvrige parkeringsbestemmelser, og der vil således være en afgift forbundet med overtrædelse.

Renoveringen af Grøftekanten Vuggestue og Børnehave i Fjerritslev går i gang

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Grøftekanten Vuggestue og Børnehave i Fjerritslev skal renoveres. Nu har der været en udbudsproces, hvor leverandøren på projektet er fundet.

Renoveringen af Grøftekanten Vuggestue og Børnehave i Fjerritslev går nu i gang. Jammerbugt Kommunes styregruppe på projektet har nemlig, efter en udbudsproces, valgt BTM Byg som leverandør på opgaven, og Kommunalbestyrelsen har godkendt budgettet for renoveringen, som lyder på 4,135 mio. kr.

De eksisterende faciliteter i Grøftekanten vil blive opdateret/renoveret med et særligt fokus på en bedre indretning og udvidelse af børnenes garderobeområde, etablering af nye toiletter, etablering af åbent køkken så børnene kan inddrages i madlavningen, samlet personaleområde og renovering af eksisterende ventilationsanlæg.

Derudover vil der blive etableret en sammenbygning mellem børnehaven og vuggestuen, så de to institutioner fremover kommer til at fremstå som én samlet institution. Dette for at opnå en synergieffekt i forhold til de daglige ressourcer i institutionen.

Renoveringen går i gang i februar 2023 og forventes færdig inden udgangen af året.