Nyt fra kommunalbestyrelsen januar 2021

7. februar 2021

Renovering af Børnehaven Gl. Dalhøj børnehave 

Børn og personale i Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev kan se frem til, at flere af børnehavens faciliteter bliver moderniseret. Dertil kommer en udvidelse af børnehaven, så børnehaven fremover får plads til 75 børn. En konsekvens af, at børnetallet i området er stigende. 

Flere børn i Fjerritslevområdet betyder, at der er brug for mere plads i Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev, oveni kommer, at flere af børnehavens faciliteter trænger til et løft. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at renovere børnehaven for 5,9 mio. kr. 

Børnehaven får dermed plads til yderligere 25 børn, og vil gå fra at kunne rumme 50 børn til 75 børn. Konkret bliver det en bygningsudvidelse på 250 m2, mens de eksisterende faciliteter får en generel opdatering med særlig fokus på en bedre indretning af børnenes garderobeområde, en optimering af personaleområdet og et nyt køkken, der er godkendt til madordning. I budgettet er der medregnet udgifter til inventar og supplement til den eksisterende legeplads. Ligesom udgifter til genhusning af børnene og personalet, mens renoveringen og ombygningen foregår, også er indberegnet.

”Med renoveringen og tilbygningen får børn og personale i Gl. Dalhøj de rette omgivelser til at understøtte en velfungerende og fremtidssikret børnehave”, fortæller Mogens Christen Gade.

Først skal projektet i udbud som totalentreprise. Når udbuddet og den detaljerede planlægning af projektet er på plads, forventer kommunen, at selve byggeperioden vil tage mellem 7-9 måneder. 

Samarbejdsaftale med Destination Nordvestkysten 

En samarbejdsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Destination Nordvestkysten er netop blevet godkendt. Samarbejdsaftalen er en fælles aftale mellem de fem kommuner, der indgår i samarbejdet og Destination Nordvestkysten. Aftalen udstikker de overordnede rammer for destinationens opgaveportefølje.

Destination Nordvestkysten omfatter Holstebro, Thisted, Lemvig, Hjørring og Jammerbugt Kommuner, og er det 2. største destinationsselskab i Danmark i 2020 med over 5,5 mio. overnatninger årligt. Siden 2019 har områderne haft et fælles ansvar for at udvikle destinationerne og varetage de lokale turismefremme indsatser.

Nu ligger der en formel samarbejdsaftale fast mellem parterne, den definerer de overordnede rammer for Destination Nordvestkystens opgaveportefølje, som er delt i to hovedområder: Destinationsudvikling og Markedsføring.

”Samarbejdet mellem de fem kommuner i Destination Nordvestkysten styrker helt klart udviklingen af det attraktive område, kommunerne dækker. Samtidig står vi sammen stærkere i markedsføringen af de mange tilbud, den favner og varetager derfor også Jammerbugt Kommunes interesser, blandt andet inden for turismeudviklingen i kommunen”, siger Mogens Christen Gade.

Samarbejdsaftalen er baseret på aftalegrundlaget for etableringen af Destinationsselskab Nordvestkysten, som blev vedtaget af de fem byråd i 2019, den trådte i kraft ved starten af 2021 og løber frem til slutningen af 2023. Efter 12 måneder vil der ske en revision af planen.  

Samarbejdsaftalen består af ni punkter: Strategisk destinationsudvikling, strategisk markedsføring, produkt og forretningsudvikling, koncept for gæsteservice, projektudvikling og projektfinansiering, samarbejde med turismeerhvervet, netværk og kompetenceudvikling, analyse og statistik, interessevaretagelse.

”Strategisk markedsføring er særligt interessant for os i arbejdet med de to destinationer: Blokhus-Løkken og Slettestrand/Thorup Strand og i forhold til Masterplan Limfjorden, der er den tredje distinationsplan. Vi arbejder også særligt for at sikre, at der i destinationsselskabet er en medarbejder, der specifikt varetager opgaven med at håndtere turisterhvervet i Jammerbugt Kommune”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 

Midler til byggeriet af ny skole i Jetsmark

Hidtil har aktiviteterne på marken i Jetsmark, hvor den nye skole skal ligge, været få. En masse er sket i kulisserne indtil nu, og i år, starter det egentlige arbejde med at bygge den nye skole i Jetsmark.

Skolebyggeriet begynder i 2021, og derfor frigiver kommunalbestyrelsen nu 38 mio. kr. til blandt andet terrænarbejder, kloakarbejder, murerarbejder og tømrerarbejder.

Byggeriet løber frem til 2023, og de kommende to år er der henholdsvis afsat 64 mio. kr. i 2022, mens der i 2023 er afsat 38 mio. kr.

Skoleprojektets ramme er på 152 mio. kr., og derfra blev der sidste år fremrykket anlægsmidler fra skolerammen på 2,2 mio. kr. til finansiering af arkæologiske udgravninger på jorden, hvor skolen skal ligge. Dertil kommer tidligere bevillinger på i alt 14,2 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 9,7 mio. kr. i 2020.

Byggeriet skal stå klar til de første elever i august 2023. 

Trafiklys i krydset Vesterhavsvej og Hunetorpvej 

Jammerbugt Kommune har modtaget flere henvendelser om de trafikale problemer, der er i Hune by – specielt i sommerperioden. Derfor har kommunalbestyrelsen nu besluttet at etablere trafiklys i krydset ved Vesterhavsvej og Hunetorpvej.

Når foråret og sommeren igen melder sin ankomst om få måneder, så melder et stigende antal biler sig også på stækningen mod Blokhus, og det har ofte givet udfordringer i krydset ved Vesterhavsvej og Hunetorpvej.

For at forbedre trafikafviklingen og gøre den mere sikker, har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal etableres et trafiklys i Hune. Trafiklyset forventes at være i brug inden sommeren i år.

Prisen for trafiklyset er anslået til 600.000 kr.