nyt fra kommunalbestyrelsen januar 2022

13. februar 2022

Markedsførings-aftale med Jammerbugt FC

I maj 2021 rykkede Jammerbugt FC op fra 2. division til 1. division, så fodboldholdet nu spiller i Nordic Bet Ligaen. Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at indgå en markedsføringsaftale med Jammerbugt FC, idet et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte for at indgå aftalen (i alt 21 medlemmer). Et mindretal bestående af Konservative, Lokallisten og Nye Borgerlige (i alt 4 medlemmer) stemte imod at indgå markedsføringsaftalen.

Branding af kommunen

Markedsføringsaftalen aftale giver Jammerbugt Kommune mulighed for at brande sig selv i forbindelse med Jammerbugt FC’s kampe. Konkret betyder det, at Jammerbugt Kommunes logo vil være at finde på tribunevæggen på stadion, på spillertrøjer for to spillere, i Jammerbugt FC’s kampprogram, på Jammerbugt FC’s hjemmeside, på den digitale måltavle, på infoskærme og på beach-flag i forbindelse med holdets hjemmekampe. Derudover får Jammerbugt Kommune med aftalen ret til at bruge Jammerbugt FC’s logo i forbindelse med eksponering af kommunen.

Med aftalen forpligter trænere og spillere sig desuden til at stille sig til rådighed for træning og arrangementer for hold og foreninger i Jammerbugt Kommune. Aftalen stiller også krav til Jammerbugt FC om at sikre støtte til udvikling af lokale talenter gennem målrettet arbejde i U17- og U19-hold i Jetsmark IF.

Jammerbugt Kommunes bidrag i aftalen er 175.000 kr. ekskl. moms. Markedsføringsaftalen løber for perioden 1. oktober 2021 til 30. juni 2022.

Lokalplan for boligområde Knøsgårdvej i Aabybro godkendt

Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse har godkendt lokalplansforslag 27-027 for boligområdet Knøsgårdsvej i Aabybro.

Lokalplanområdet ligger mellem Knøsgårdsvej, Torngårdsvej og Banestien vest for Aabybro by. Arealet omfatter 7,65 ha. Området benyttes i dag som dyrkede landbrugsarealer med landbrugspligt. Med Lokalplan 27-027 vil området blive overført fra landzone til byzone.

Fortsat varieret udbud af byggegrunde i Aabybro

”Lokalplanen skal sikre, at der fortsat er et varieret udbud af byggegrunde i Aabybro, og der vil derfor være mulighed for opførelse af en blanding af både parcelhuse og rækkehuse eller lignende sammenbyggede boliger. Dele af området vil blive fælles grønne områder, som skal anvendes til afledning af overfladevand”, fortæller Borgmester Mogens Christen Gade.

Formålet med lokalplanen er at etablere et boligområde med rekreative kvaliteter og med en karaktergivende vej i form af en allévej, der omkranser et fælles friareal.

Der må opføres byggeri i op til 2 etager.

Lokalplansforslaget var udsendt i otte ugers offentlig høring fra 15. oktober 2021 til og med 10. december 2021.

 

Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt en model for indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i kommunen. Et stort flertal stemte for godkendelsen. Socialistisk Folkepartis ene medlem af Kommunalbestyrelsen stemte imod godkendelsen og anbefalede i stedet en anden model.

Minimumsnormeringer bliver lovbundne fra 2024, da Regeringen i december 2020 indgik en aftale om dette med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Konkret betyder de lovbundne minimumsnormeringer, at der stilles krav til alle kommuner om, at der årligt i gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

I finanslovsaftalen er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelsen af lovkravet i 2024. Det betyder, at Jammerbugt Kommune, ligesom alle andre kommuner, modtager midler fra en statslig tildelingspulje, så kommunen kan arbejde med det normeringsløft, som skal føre til de lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Fordeling af de statslige midler i Jammerbugt Kommune

I Jammerbugt Kommune bliver de statslige midler tildelt de kommunale og private dagtilbud. Midlerne vil blive brugt på mere pædagogisk personale i overensstemmelse med den nuværende personalesammensætning på 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere.

Kommunalbestyrelsen skulle vælge mellem tre modeller i forhold til, hvordan de statslige midler skal fordeles i Jammerbugt Kommune. Valget faldt på en model, som betyder, at de kommunale og private institutioner oplever samme normeringsløft. Dermed følger midlerne til minimumsnormeringer det enkelte barn – uanset om barnet går i en kommunal eller privat vuggestue eller børnehave.

Forældrebetalingen på det kommunale område påvirkes ikke af valget af denne model, som skal sikre, at kommunen i 2024 kan overholde de lovmæssige krav til minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

 

Kontakt:

Borgmester Mogens Christen Gade, tlf. 7257 7001