Nyt fra kommunalbestyrelsen november 2021

10. december 2021

Kommunens Landdistriktsanlægspulje støtter projekter i Brovst og Fjerritslev

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt, at Brovst Sport- og Kulturcenter modtager støtte på 140.000 kr. fra Landdistriktsanlægspuljen til et padelanlæg, mens Fjerritslev Kino får støtte på 220.000 kr. til ny foyer i biografen. 

Den gamle petanquebane ved Brovst Sport- og Kulturcenter skal omdannes til et padelanlæg. Anlægget bliver placeret i nærheden af hallen, boldbanerne, og den kommende skaterbane, der er planlagt til 2022. Med alt samlet ét sted, er tanken at skabe synergieffekt mellem de forskellige aktiviteter. 

”Med en voksende interesse for padelsporten glæder vi os over, at der bliver skabt bedre mulighed for at dyrke den sport flere steder i kommunen”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade. 

Landdistriktsanlægspuljen uddeler også 220.000 kr. til Fjerritslev Kino til en ny foyer, som får handicaptoilet og til en rampe med automatisk dobbeltdør ved indgangen. 

”Vi ønsker at støtte projektet, blandt andet fordi Fjerritslev Kino får skabt bedre vilkår for handicappede med bredere areal og et handicaptoilet”, siger Mogens Christen Gade. 

Ud over at vise film i biografen, har Fjerritslev Kino mange øvrige aktiviteter som generalforsamlinger, ferniseringer og foredrag, og det bliver der dermed også bedre plads til.   

Nyt sommerhusområde ved Bondagervej i Saltum

Kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplansforslag 24-008 og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 37 efter det har været i offentlig høring. Udstykningen sker i området ved Guldager Camping og dækker et område på ca. 6,7 ha.

Sommerhusgrundene varierer i størrelsen og bliver fra 1.600 – 2.800 m2 med mulighed for at bygge ét sommerhus på hver grund. I alt bliver der mulighed for 29 nye sommerhusgrunde.

Efter høringsperioden er der kommet flere høringssvar, og kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at ændre, hvor store de enkelte sommerhuse må være. I lokalplanen reduceres størrelsen af sommerhusene fra at måtte være 180 m2 til maksimalt at må være 150 m2 med 50 m2 garage, udhuse mm. Muligheden for at bygge et anneks på 50 m2 fastholdes, annekset skal indgå i det samlede boligareal. Ændringerne sker for at sikre, at der ikke kommer for store sommerhuse på grundene.

Flagstænger i området bliver ikke tilladt, ligesom invasive arter heller ikke er tilladt. Befæstede arealer må ikke være i form af fast belægning, granitskærv eller materiale der ligner.

Sommerhusgrundene kommer til at ligge attraktivt på en sydvendt skråning, tæt på Lille Norge fredningen og med direkte adgang til Sti 100. 

Whistleblowerordning i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet at etablere en whistleblowerordning. I den forbindelse er en whistleblowerpolitik også godkendt.  

Whistleblowerordningen er for kommunens ansatte og selvstændige erhvervsdrivende, der er leverandører til kommunen, eller har forsøgt at blive leverandører. De kan bruge whistleblowerordningen, hvis de har viden eller begrundet mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Jammerbugt Kommune.

Whistleblowerordningen er uafhængig af Jammerbugt Kommunes daglige ledelse. Screeningen skal varetages af KL, og der vil efter behov blive hyret ekstern ind til at varetage sagsbehandlingen. 

Møder i Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune ønsker fortsat et lokalt beskæftigelsesråd (LBR), selv om det ikke længere er et lovkrav. LBR skal rådgive Beskæftigelsesudvalget, Kommunalbestyrelsen og forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune. Det overordnede formål er, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab giver råd om og vejledning til, hvordan arbejdsmarkedet kan udvikles lokalt. 

Beskæftigelsesudvalget og LBR har evalueret samarbejdet i den forgangne kommunalbestyrelsesperiode og er kommet med en model for, hvordan samarbejdet fremadrettet kan optimeres. 

De fremadretterede rammer for LBR Jammerbugt er godkendt af Jammerbugt Kommune på baggrund af dialog med LBR. Der lægges op til, at LBR fremadrettet mødes minimum to gange om året om emner, der bredt set er aktuelle inden for arbejdsmarkedsområdet. Det kan være unge, ledige over 50 år eller rekruttering af medarbejdere. Beslutninger, der træffes i Beskæftigelsesudvalget drøfter LBR også. 

LBR konstitueres ved, at formand og næstformand vælges af LBR Jammerbugt, og de kan f.eks. repræsentere arbejdsgiver eller arbejdstager. I møderne vil være en fast deltagergruppe med: 

-       Tre repræsentanter fra LO

-       To repræsentanter fra arbejdsgiverne

-       En repræsentant fra uddannelsesinstitutioner

-       En repræsentant i forhold til integration

-       En repræsentant fra handicapområdet


Der kan hertil inviteres gæster ad hoc henset til mødets team.