Nyt fra Kommunalbestyrelsen oktober 2017

14. oktober 2017

Modernisering af Jetsmark Idrætscenter

Kommunalbestyrelsens har netop godkendt at frigive 150.00 kr. til at få udarbejdet udbudsmateriale til modernisering af Jetsmark Idrætscenter. 

”Med godkendelsen er startskuddet til en samlet investering på ca. 60 millioner kr. i Jetsmark Idrætscenter for alvor i gang. Det er en gennemgribende projekt, som Jammerbugt Kommune bakker op med 20 millioner”, udtaler borgmester Mogens Gade. 

Jetsmark Idrætsforenings egenfinansiering er på 30. mio. kr., mens et energirenoveringslån vil udgøre 7,3 mio. kr. De resterende ca. 5 mio. kr. vil blive forsøgt finansieret gennem fonde.  

Baseret på sund økonomi

Den politiske styregruppe, der er knyttet til moderniseringsprojektet har drøftet den efterfølgende driftsøkonomi for Jetsmark Idrætscenter, da man fra politisk side vil sikre sig, at der efter byggeriet er en sund økonomi omkring centret. 

Derfor er både DGI Huse og Haller konsulteret i forhold til driftsøkonomien. Lige som både bank og kreditforening set på driftsøkonomien. Alle parter har fundet, at den fremtidige driftsøkonomi ser fornuftig ud. 

Selve renoveringen forventes at starte op i sommeren 2018.  

Moderniseringsplanerne bag budgettet på de godt 60 mio. kr. omfatter: 

·         Nyrenoverede omklædningsrum

·         Nye mødelokaler

·         Ny foyer og Café

·         Nyt køkken

·         Nye træningslokaler

·         Boksefaciliteter

·         Ny springmotoriksal

·         Nyt tag

·         Ny belysning

·         Renoveret kælder

·         Nye våbenbokse

·         Ny ventilation

·         Nye vinduer 

Jetsmark Idrætscenter arbejder desuden med planer om at etablere et dybvandsbassin, udewellness og renovering af forpladsen. Det kan dog ikke realiseres inden for det nuværende budget. 

Ny lokalplan for Biersted
Lokalplan 28-005 for boligområdet ved Haldagervej i Biersted er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Lokalplanen er udarbejdet med afsæt i et ønske – både politisk og hos borgerne i Biersted – om at sikre et attraktivt udbud af byggegrunde i Biersted, og dermed skabe muligheder for vækst i byen. 

Med den nye lokalplan bliver det muligt at opføre boliger af typen åben-lav (parcelhuse) og boliger af typen tæt-lav (rækkehuse). De forskellige boligtyper fordeles i tre delområder. 

”Den nye lokalplan for Biersted er et politisk håndslag til aktive i Biersted om, at nu kommer de efterspurgte byggegrunde”, siger borgmester Mogens Gade.  

Delområde I er til boligområde, herunder areal til parkering. I dag ligger den tidligere børnehave på området. Denne bebyggelse kan i fremtiden anvendes til bolig/boliger. Den eksisterende parkeringsplads i tilknytning hertil påtænkes fortsat anvendt til parkering. Eventuelt ny boligbebyggelse i delområdet kan bestå af åben-lave (parcelhuse) og tæt-lave (rækkehuse) boliger. I Delområdet bliver der mulighed for, at opføre op til tre parcelhusbebyggelser eller ni rækkehusbebyggelser. Der kan etableres en kombination af de to boligtyper. 

Delområde II kan anvendes til åben-lavt boligbyggeri (parcelhuse). Indenfor delområdet må der maksimalt opføres 18 parcelhusbebyggelser. 

Delområde III kan anvendes til tæt-lavt boligbyggeri (rækkehuse). Der kan indenfor delområdet maksimalt opføres 20 rækkehusbebyggelser. Alternativt kan der i delområdet opføres seks åben/lave bebyggelser (parcelhuse) i stedet for rækkehusbebyggelserne. 

Mindste grundstørrelse for åbent-lavt byggeri (parcelhuse) er 700 m², og mindste grundstørrelse fro tæt-lavt byggeri (rækkehuse) er 250 m². Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for åbent-lavt byggeri (parcelhuse) samt 40 for tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse). 

Investeringer på Saltum Skole

Rådgiveropgaven for renoveringsprojektet på Saltum Skole har været i udbud. Derfor har Kommunalbestyrelsen nu frigivet 290.000 kr. til rådgiverydelsen og 100.000 kr. til øvrige nødvendige udgifter. Disse skal dække bygningsmæssige undersøgelser forud for opstilling af scenarier til Kommunalbestyrelsen. 

”Nu vi har frigivet penge til rådgivning, kommer der gang i investeringen på Saltum Skole. Det har været en god proces med løbende dialog”, fortæller Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.  

I første omgang bliver opgaven for rådgiverne at afklare bygningernes stand, gennemføre en brugerproces og udarbejde scenarier. Herefter skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvordan ombygningen/renoveringen skal ske.  

Når dette er på plads kommer projektet i udbud til entreprenører, når en vinder af udbuddet er fundet kan selve anlægsarbejdet kan igangsættes. 

I alt har kommunalbestyrelsen bevilget 10 mio. kr. til renovering af Saltum Skole.