Nytænkning

27. oktober 2017

Af: Palle L. Nielsen

Jammerbugt Kommune er faktuelt den kommune i Nordjylland, der har fleste turister og overnatninger bortset fra Aalborg. Der har været over 4.000.000 overnatninger og endagsbesøgende jf. seneste opgørelse fra 2016, og der er en vækst på 3,7%. Vi indtager en flot anden plads i f t beskæftigelse i dette fagsegment med 14 % beskæftigede og indtægtsmæssigt bidrager turisterhvervet i Jammerbugt med 11 % af de samlede skatteindtægter. Wauw.  

I den seneste gæstetilfredshedsundersøgelse (Blokhus og Slettestrand, 2016) er analysesvarene; god sammenhæng mellem pris og kvalitet, venlighed i lokalbefolkningen, rigtig mange genbesøg og få førstegangsbesøgende, ønske om bedre udnyttelse af naturen, infrastruktur og internet.  

Jeg vil derfor opfordre til, at erhvervet sammen med forvaltningen og aktører tænker mere i SERVICETURISME og PRODUKTUDVIKLING, og at der bakkes meget mere op om det nyoprettede turistakademi. Vores succes skal fortsætte sammen med de dygtige aktører, vi allerede har. Akademiet skal være med til at sikre kvalificeret arbejdskraft, hvor der ofte er tale om sæsonbelastning, skæve og lange arbejdstider, kompetenceløft, der skal tænkes endnu mere i tværgående samarbejder f.eks. mellem turistoplevelser – hav og fjord, udnyttelse af overnatningskapaciteterne og der skal samarbejdes langt mere med erhvervslivet, så turisterne bliver her i længere tid. JAMMERBUGT KAN SÅLEDES FASTHOLDE SIN POSITION SOM TURISTKOMMUNE NUMMER 1 I NORDJYLLAND. Succes kommer nemlig ikke af selv sig, det går hårdt arbejde og handling.