Nytårsbetragtninger fra Teknik og Miljøudvalget.

30. januar 2019

Af: Torben Sørensen

På sidste møde i Teknik og Miljøudvalget startede vi processen for udmøntning af budget 2019, som er vedtaget af alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Vi har, i budget 2019, haft fokus på mange ting som vedrører Teknik og Miljø området. F.eks. har vi, på grund af den positive udvikling på erhvervsområdet, afsat penge til 2 ekstra medarbejdere, som skal styrke indsatsen for hurtigere sagsbehandling på byggesager og lokalplaner.

Der er også afsat penge til en ny rundkørsel ved Vesterhavsvej/Kvorupvej/Fårupvej som forventes gennemført i 2019/20. Andre vigtige ting som er prioriteret, er 200.000 kr. til ekstra oprensning af Ryå, så vi kan sikre en god vandgennemstrømning og undgå oversvømmelser. Skovrejsningspuljen, som skal være med til at sikre grundvandet i udsatte områder, fortsætter også med 1 mio. kr.

Vi har også afsat midler til bedre infrastruktur og trafiksikkerhed i Åbybro, samt til at undersøge muligheden for at etablere, Thorup Strandvej som 2-1 vej. Cykelstipuljen er fastholdt med 3 mio.kr. (Vi har været så heldige efter budgettet, at blive tilgodeset med 9,7 mio.kr. fra Ministeriets cykelstipulje i 2018. Puljen finansierer 40% af udgiften til cykelstier, så der bliver en opgave, vi skal se på til budget 2020).

Stiforbindelser med fokus på Vestkystruten som er et 200 km. langt stisystem mellem Blokhus og Thy er også en prioriteret.

Der er kun få besparelser i budgettet på vores område, som er indarbejdet med en besparelse på 100.000 kr. på grusveje, 50.000 kr. på vejskilte samt en forventet besparelse på 250.000 kr. fra Nordjysk Trafikselskab (NT). 

Godt Nytår.