Plejeopgaven i Jammerbugt

12. november 2017

Af: Palle L. Nielsen

Mange ældre lever i dag et godt og nogenlunde værdigt liv.  

Der er også mange ældre, hvor det værdige ældre liv er udfordret, trods vi lever i et velfærdssamfund. Disse medborgere har vi en særlig forpligtelse til at hjælpe. Når de ældre bliver visiteret til hjælp fra kommunen, skal de mødes med respekt for de behov, de har, så de fortsat kan leve et meningsfuldt liv og bevare deres selvbestemmelse.

Jeg mener, vi alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv - også når vi får behov for hjælp. Flere af de borgere jeg kender og møder på min ven, mangler faktisk støtte og hjælp.

Også for ældre er selvbestemmelse, indflydelse og inddragelse centrale omdrejningspunkter i deres sidste livsfase. Udgangspunktet skal være det enkelte menneskes personlige baggrund. Vi skal sørge for en værdig pleje, så den enkelte kan opretholde sin egen identitet.

Svækkede ældre skal betragtes som medmennesker, og en værdig pleje og omsorg skal bidrage til at opretholde egen identitet.