Politiker i arbejdstøjet

16. september 2017

Af: Christian Hem

Jeg tillader mig endnu engang, at henvise til Flemming Jansens indlæg bragt i Nordjyske.

I indlægget henleder Jansen opmærksomheden på manglende tribune til tilskuerne på Jetsmark Stadion. Her er det en glæder for mig som medlem af udvalget for Kultur-Fritid og Landdistrikter, at oplyse Jansen om, at også her har jeg som lokalpolitiker været i arbejdstøjet.

For to år siden bevilgede Jammerbugt kommune 400.000 til et tribuneprojekt til Jetsmark Stadion, i indeværende år er der bevilget yderligere kr. 100.000, samt optagelse at tribuneprojektet som værende et kommunalt projekt, hvilket også er med til at understøtte projektet økonomisk.

Jetsmark Idrætscenter som helhed har haft mit politiske fokus, sammen med et velvilligt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg og kommunalbestyrelsen er der tilført 20 mio. kr. til renovering samt 9 mio. kr. i energilån. Hertil kommer omlægning af en dyr kassekredit til billig kommunal finansiering. Der ydes 1 mio. kr. til ny dug i svømmehallen. Endelig ydes ekstraordinært tilskud til den daglige drift af centret.

Jammerbugt FC JIF er begunstiget med penge til boder til stadion, renovering af lys på trænings anlæg, tilskud til legeplads. Hertil skal lægges en løbende markedsføringsaftale mellem kommunen og Jammerbugt FC.

Budget 2018 som netop er færdiggjort, afsættes et pænt beløb som tilskud til etablering af lys på elitebanen.

Så kære Jansen, et godt samarbejde mellem Jetsmark Idrætscenter, Jammerbugt FC, JIF og jeg som lokal politiker i arbejdstøjet har ført til brugbare resultater.