POSITIV UDVIKLING I BEFOLKNINGSTILVÆKSTEN I JAMMERBUGT KOMMUNE

2. juli 2017

Af: Mogens Gade

Flere børnefødsler og mange tilflyttere betyder en positiv udvikling i befolkningstilvæksten i Jammerbugt Kommuner. 

De første måneder af 2017 bekræfter den stabile befolkningstilvækst, som Jammerbugt Kommune har oplevet gennem længere tid. De seneste tal fra 1. maj 2017 viser, at der nu bor 38.648 personer i Jammerbugt Kommune. Det er det højeste antal borgere i kommunen siden september 2012, hvor tallet var på 38.619 indbyggere. 

”Befolkningstilvæksten har været støt stigende i længere tid i Jammerbugt Kommune, og det ser ud til, at den udvikling fortsætter. En af årsagerne kan være den udvikling af lokalsamfundene, vi i fællesskab med borgerne arbejder for. Vi er i dialog med borgerne om, hvad vi sammen kan gøre for, at hele kommunen attraktiv og for, at der stadig er plads til de forskelligheder, hvert lokalsamfund har”, forklarer Borgmester Mogens Gade.

Størst vækst blandt 25-39 årige
Den positive udvikling i indbyggertallet i Jammerbugt Kommune er bredt repræsenteret blandt flere aldersgrupper. Den største stigning ses dog hos de yngre borgere. Blandt de 25-29 årige er stigning størst med 5,24% flere indbyggere i 2017 i forhold til 2016. Mens de 30-39 årige vækster med 0,38%. Endelig flytter de mere modne borgere også til kommunen, hvor antallet af borgere over 65 år er steget med 2,95% siden sidste år.

”Vi ser, at flere seniorer vælger at bosætte sig i Jammerbugt Kommune. Det er særligt Blokhus/Hune området og de øvrige områder nær Jammerbugts kyst, seniorerne ønsker at bosætte sig i. Og vi oplever, at de er et stort aktiv for lokalsamfundene, fordi de har tid og lyst til at engagerer sig i udviklingen af områderne”, siger Mogens Gade.

Antallet af fødsler i Jammerbugt Kommune er også støt stigende. I de første to måneder af 2017 blev der født 69 børn i kommunen, og på to måneder er tallet steget med yderligere 52 fødsler, så der pr. 1. maj var født 121 børn i Jammerbugt Kommune.

Positiv tilflytning i alle byer
Alle områder i Jammerbugt Kommune oplever positiv udvikling af tilflyttere. Mens otte områder oplever en decideret positiv udvikling i indbyggertallet. Områderne er primært kystbyerne mod Vesterhavet og i den østlige del af kommunen, de fleste nye borgere vælger at bosætte sig. Byerne med positiv udvikling i indbyggertallet er:

Ingstrup 6%
Nørhalne 5%
Fjerritslev 3%
Hune 2%
Aabybro 2%
Biersted 1%
Pandrup 1%
Saltum 1%

Herudover er der 0-vækst i tre områder i Jammerbugt Kommune, nemlig Tranum, V. Hjermitslev og Ørebro.

Det stigende antal af borgere i Jammerbugt Kommune, inden for de seneste tolv måneder, er bredt fordelt på de forskellige statsborgerskaber, der er repræsenteret i Kommune. Størstedelen af nettotilflytningen, 30 borgere, har dansk statsborgerskab, mens 22 nye borgere er fra EU, seks er fra Europa uden for EU, og endelig er tyve nye borgere fra resten af verden.