Prioriter Nordjylland

15. april 2018

Politik er bl.a. at prioritere – når det gælder om at blive prioriteret har vi i Nordjylland ikke været særligt heldige – slet ikke når det gælder infrastruktur.

Valide tal dokumenterer, at kun en forsvindende lille del af Folketingets seneste mange års investeringer på dette område er tildelt Nordjylland.

Er det fordi vi i Nordjylland ikke er enige og ikke har en plan for vore ønsker og behov på området. Nej, vi har jo en Nordjysk Mobilitetsstrategi – som bakkes op af de 11 kommuner, KKR Nordjylland, BRN Nordjylland, Regionen og arbejdsmarkedets parter.

Er det fordi der ikke er gode argumenter for mobilitetsstrategiens indsatsområder. Nej, der er gode argumenter for dem alle.

Eksempelvis Den tredje Vestlige Limfjordsforbindelse – her ved alle at privattrafikken er i fortsat stigning – at Limfjordstunnellen har nået sin maksimale trafikkapacitet – at samme tunnel er i dårlig stand og står for reparation og vil således på et tidspunkt blive taget delvist ud af drift.

Men vi har selvfølgelig Limfjordsbroen i reserve! Nej, den er også belastet til bristepunktet.

Et argument som sårbarhed er også vigtigt i denne forbindelse – jeg tror en risikoanalyse vil vise katastrofale følger for menneskene i Nordjylland – såfremt man ikke tager fakta alvorligt også på det felt.

Er det fordi ønsket om Den Tredje Vestlige Limfjordsforbindelse er helt ude i hampen – rent økonomisk. Nej, det seneste svar, som Transportministeren har givet med hensyn til den såkaldte arbejdsudbudseffekt – som er et udtryk for værdien for samfundet af, at projekterne reducerer transportomkostningerne i tid og penge for pendlere og erhvervsmæssig transport placerer Den 3. Vestlige Limfjordsforbindelse helt i top blandt de 7 store kommende infrastrukturinvesteringer i Danmark.

Politik handler om at prioritere – både med hjerte og hoved – alle argumenter er til stede – og det økonomiske råderum tilsyneladende også. Det er jo ikke en gang fordi det er vores Tur i Nordjylland – nej det er fordi det giver sund fornuft i et sammenhængende Nordjylland – og et Danmark som hænger sammen.