Renovering af Saltum Skole

18. oktober 2017

Af Torben Toft Sørensen, næstformand i Teknik og miljø (V) Jammerbugt, Ingstrupvej 44, Vester Hjermitslev, 9700 Brønderslev

 

Endelig vedtagelse af budget 2018; et budget der har positive afsmitninger mange steder i Jammerbugt kommune. Specielt i den nordlige del af kommunen, synes jeg, vi bør være glade.

Der er i budgettet afsat 10 millioner i 2018/19 til en grundig renovering af Saltum skole, inklusiv faglokaler, hvilket også har været tiltrængt i mange år. Dette skulle gerne berolige skolebestyrelsen og andre borgere i Saltum skoledistrikt, om at skolestrukturen ikke de næste mange år skal til debat i dette område. Jeg er sikker på, at Saltum skole med overbygning, ikke er luknings truet så længe elevgrundlaget er der.

Netop det med elever til skolen, er der også tænkt på i budget 2018. Der arbejdes lige nu på at få lokalplanlagt et meget attraktiv område til byggegrunde i Saltum, med en fantastisk udsigt over natur området ved Nols.

Ud over udstykning i Saltum, arbejdes der også med lokalplaner for 3 byggegrunde både i Ingstrup og            V. Hjermitslev, som gerne skulle realiseres i 2018 (beslutning fra budget 2012), så nu bliver der mulighed for udvikling i hele Saltum skoledistriktet.

En anden glædelig ting i budget 2018 er, at der er afsat 5 millioner samt 3 millioner i overslagsåret 2019 til cykelstier. Samtidig med dette, har staten afsat en pulje til cykelstier i 2018, hvor staten finansierer 40 procent af anlægssummen. Her har Jammerbugt kommune søgt på 3 projekter, som falder inden for statens søge kriterier. Her er cykelstien fra Saltum til Fårup Sommerland iblandt.