Runder 20 mio. overnatninger for første gang

22. februar 2023

Runder 20 mio. overnatninger for første gang:

- Rekordmange gæster understreger Vestkystens enorme potentiale

De foreløbige overnatningstal for 2022 viser, at antallet af turismeovernatninger på den danske vestkyst for første gang har rundet mere end 20 millioner overnatninger. Det skyldes ikke mindst det høje antal tyske turister på Vestkysten, der samtidig bidrog til en vækst på 7,3 procent i den samlede danske turismeeksport sammenlignet med det seneste rekordår i 2019.  
 

Der er aldrig tidligere registreret så mange overnattende gæster i feriehusene, campingpladserne og hotellerne på Vestkysten som i 2022. Det viser de foreløbige overnatningstal fra VisitDenmark. I løbet af det forgangne år var der således hele 20,4 millioner overnatninger på den danske vestkyst, og det er hele 14,9 procent flere overnatninger end 2019, året før coronapandemien. Til stor tilfredshed for Partnerskab for Vestkystturisme, der siden 2015 har arbejdet for at udvikle Vestkysten. 

- Det er for alvor en milepæl, vi runder på Vestkysten med mere end 20 millioner overnatninger og en cementering af Vestkystens enorme betydning for den samlede danske turisme. Vi fik tilbage i 2015 en opgave med at udvikle turismen på Vestkysten i Partnerskab for Vestkystturisme, og det må man sige, at vi er på vej til at lykkes med, siger Mogens Christen Gade, formand for Partnerskab for Vestkystturisme og borgmester i Jammerbugt Kommune. 

Det foreløbige overnatningstal for hele Danmark ligger på 62,9 millioner overnatninger i 2022. Dermed udgør overnatningerne på Vestkysten nu næsten en tredjedel af alle overnatninger i dansk turisme, og turismen på Vestkysten har i en lang årrække bidraget væsentligt mere til væksten i dansk turisme end gennemsnittet. Samtidigt har turismen også en vigtig betydning for lokalområderne ved den jyske vestkyst: 

- Turismen på Vestkysten har en stor lokalværdi, fordi den medfører flere lokale arbejdspladser og velfærd i byerne langs kysten. De mange besøgende turister danner grundlag for både forretninger, spisesteder og oplevelser – til glæde for både gæsterne men bestemt også for borgerne i området, lyder det fra Mogens Christen Gade. 

Solidt bidrag til dansk eksport

De mere end 20 millioner overnatninger på Vestkysten skyldes ikke mindst et stort antal tyske turister, og gæster fra vores naboland mod syd stod således for hele 12,7 millioner overnatninger langs den jyske vestkyst. 65 procent af alle tyske overnatninger i Danmark er dermed også foretaget ved Vestkysten, og set i det lys er vestkystturismen også en vigtig drivkraft for dansk eksport. 

Danmarks Statistik har netop offentliggjort eksporttal for 2022, hvori forbruget fra udenlandske turister indregnes. Sidste år eksporterede dansk turisme for hele 61,9 milliarder kroner. Heraf stod tyske turister for 21,3 milliarder kroner i omsætning. 

- Vi har de seneste år haft et stort fokus på at udvikle produktet og de nye tal understreger, at investeringen i udvikling betaler sig. Men potentialet for Vestkysten er større endnu, og nu handler det om, at vi bevarer momentum. Det kræver, at vi fortsat prioriterer midlerne til udvikling af Vestkysten som turistdestination, så området fortsat kan agere lokomotiv for den samlede danske turisme, siger Mogens Christen Gade. 

Den danske turismeeksport er samlet steget med 7,3 procent siden seneste rekordår i 2019. I samme periode er den tyske turismeeksport steget med hele 29,2 procent. 

For yderligere information kontakt venligst

Formand Mogens Christen Gade, borgmester, Jammerbugt Kommune, tlf: 4191 2001

 

Om Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskab for Vestkystturisme er et strategisk samarbejde mellem destinationerne og de ti kommuner langs den jyske vestkyst. Destinationerne består af Destination Nordvestkysten som dækker Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro Kommuner, Destination Vesterhavet som dækker Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner, Destination Vadehavskysten som dækker Esbjerg og Fanø Kommuner samt Destination Sønderjylland som Tønder kommune er en del af. Partnerskabet arbejder med at udvikle hele Vestkysten til én stærk destination gennem fælles vækstaktiviteter. Dansk Kyst- og Naturturisme varetager sekretariatsfunktionen for partnerskabet.

www.vestkystturisme.dk