Samarbejde skal der til

10. november 2017

Af: Mogens Gade

Jammerbugt Kommune blev startet op med ønsket om bredest muligt politisk samarbejde – og det har været målet lige siden. Det brede samarbejde skaber politisk og økonomisk stabilitet til glæde for borgerne, medarbejderne og Jammerbugt Kommune. De to seneste års budgetforlig, hvor alle kommunalbestyrelsens 27 medlemmer har været med er netop et udtryk for både evne og vilje til i fællesskab at ville borgerne og Jammerbugt Kommune.

Det gode politiske samarbejde i Kommunalbestyrelsen har ofte rod i processer og dialog med involvering af brugere, borgere og ansatte.

Jeg mener at den anerkendende dialog mellem brugere, borgere, ansatte og politikere er en af grundene til at Jammerbugt Kommune er blevet en kommune i sikker drift med blik for fremtiden. Fremover er dialogen  også afgørende for en fortsat dynamisk udvikling af vores Kommune.

Et målrettet samarbejde

Det er jo ikke nok at samarbejde – det er jo mindst lige så vigtigt, hvad vi samarbejder om. Her er der også politisk fodslag  i Jammerbugt Kommune.

Vi har nemlig i fællesskab formuleret en vision for Jammerbugt Kommune som hedder: Vi går efter Forskellen.

Efterfølgende har en enig Kommunalbestyrelse formuleret en Planstrategi med 5 overordnede Mål – mål, som Jammerbugt Kommune skal have succes med for fortsat at være et godt sted at leve og være. For at sikre, at vi når målene er der opstillet 50 konkrete indsatser, som bliver afgørende for vores fremtid – indsatser, som kræver samarbejde på tværs i den kommunale organisation – men også samarbejde med borgere, ildsjæle, erhvervsliv og brugere.

Konkrete indsatser

Kommunalbestyrelsen har længe ønsket at tilføre flere ressourcer til de basale driftsområder som børnepasning, folkeskole og ældreområdet. Sidste år skete der en opnormering i børnehaverne – den er der fulgt op på i år. Sidste år skete der en udvidelse på Plejehjemsområdet med en personaleopnormering på 7 millioner kroner – dette beløb hæves til 10 millioner her fra 1. januar. Folkeskolen har ikke fået tilført midler – men har heller ikke været udsat for reduktioner. En bevidst prioritering af den borgernære service.

Vækst og velfærd hænger sammen – så derfor er der også blevet investeret i bosætning, i turisme, i erhvervsudvikling og i Landdistriktsudvikling. Derfor er det jo også dejligt at kunne konstatere, at vi bliver flere indbyggere, erhvervslivet skaber flere arbejdspladser og turistovernatninger – og der har aldrig været mere liv i lokalsamfundene end  netop nu.

Økonomi

Jammerbugt Kommune har en fornuftig økonomi i dag – efter en svær start. Vi har fod under eget bord. Vi har ovenikøbet sparet lidt penge op, som bl.a. kan bruges til at renovere vore daginstitutioner, til Saltum Skole, Til Skolecenter Jetsmark, renovering og vedligehold af bygninger i øvrigt, asfalt og fortove m.m.

Stolt

Mange der ser på Jammerbugt Kommune udefra er imponerede over de resultater vi har opnået – og det fantastisk gode samarbejde der er i Kommunalbestyrelsen. Personligt er jeg stolt over at have stået i spidsen – og jeg er klar til fortsat at stå i spidsen for vores enestående samarbejde, og at yde det der skal til for en fortsat positiv udvikling i Jammerbugten og af Jammerbugt Kommune til gavn og glæde for os der bor her.