Senior-bofællesskabet – ja, tak.

27. oktober 2017

Jeg vil gerne være med til at fremme senior bofælleskaber i Jammerbugt Kommune. Jeg tror på at fremtidens boformer for ældre bla. er senior bofællesskabet. Senior bofællesskaber skal være et tilbud blandt andre boformer for ældre. Jeg kan forestille mig attraktive miljøer, hvor miljøerne selvfølgelig er handicapvenlige, og nemmere at færdes i. Der er teknologiske hjælpemidler både i forhold til bevægelse, kommunikation og sikkerhed. Miljøer, der gør det muligt for ældre at kunne komme udenfor f.eks. til indkøb, og samvær. Der skal være mulighed for at kunne tage ansvar i form af opgaver - både praktiske og sociale, hvis helbredet gør det muligt. Et miljø, der bygger på at fremme fællesskaber og aktivitet fysisk som psykisk, så vi sikrer at ældre ikke føler sig ensomme. Tal som SFI, RealDania, og Ældre Sagen nævner, er at ud af den million ældre vi har i dag, er der 104.000, som føler sig ensomme, hvor hoved parten er dem, der oplever, de har dårlig økonomi og dem der har svært ved at komme ud af eget hjem. Ensomhed kan desværre medføre for tidlig død. Faktisk viser tallene, at 704 ældre dør af ensomhed om året. Jeg tænker, at senior-kollektiver med et mangfoldigt, aktivt og, medansvarligt liv kan være med til at nedsætte dette tal og medvirke til et sundere og rigere ældreliv. Et ældreliv jeg selv vil se frem til.