Stifindere frem for fejlfindere

18. november 2017

Af: Mogens Gade

Det mest skræmmende i valgkampen udover de mange ubehagelige personangreb er naturligvis manglen på politiske visioner, den tvivlsomme og golde fejlfinding er helt uden visioner.

Der skrives fornyelse uden, at det på noget tidspunkt bliver defineret hvad det betyder.

Venstres Valgprogram – derimod - er en finansieret vision – hvor vi går mod flere nye mål såvel på Vælfærdsområdet som på vækstsiden. Så mange af de kritiske partier er vel nærmest endt med at sige, er du utilfreds så stem på os. Jamen er det ikke utroligt.  

Lidt opklarende:

Har Jammerbugt Kommune stiftet gæld?

Ja, vi har investeret rigtig meget i skoler og andre fysiske rammer – det har krævet lånoptag.

Afdrages der på gælden nu?

Ja.

Har Jammerbugt Kommune en sund økonomi?

Ja, der er årlige overskud på driften, som investeres i fysiske rammer – og der er sparet penge op til kommende investeringer.

Har Jammerbugt Kommunes familieområde haft en svær Periode?

Ja.

Gøres der noget ved det?

Ja – via politisk og administrativt fokus rettes der op på skuden.

Jammerbugt Kommune fortjener politikere der er konstruktive stifindere frem for destruktive fejlfindere. Jammerbugt Kommune fortjener politikere der fokuserer på osten frem for hullerne i osten – for det er nu en gang osten vi skal leve af.

Tiden er ikke til landspolitiske eksperimenter – tiden er til fortsat godt lokalpolitisk håndværk - Hvor den positive dagsorden sættes i bestræbelserne på at gøre Jammerbugt Kommune til et endnu bedre sted at leve og være.