Søren Brink

1. juli 2017

Formand Børne og ungeudvalget
Næstformand Beskæftigelsesudvalget
Medlem af Økonomiudvalget


9440 Aabybro
Telefon: 
E-mail: