Store satsninger og investeringer i Kultur, Fritid og landdistrikter i 2019

5. februar 2019

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget får et travlt forår, mange ting skal igangsættes i vores dejlige kommune. Med budgetaftalen for 2019 satses der i høj grad på udviklingen af Jammerbugt Kommune gennem i række investeringer i lokal udvikling, investeringer som har fokus på, at det er attraktivt at bo og bosætte sig i Jammerbugt Kommune. 

Som noget helt nyt vil vi gerne at Jammerbugt Kommunes skal være Danmarks bedste fritids- friluftskommune - og hvordan bliver man så det? Efter min mening, spiller en masse forhold ind. Fritid dækker jo netop over en masse aktiviteter og derfor igangsættes også nye tiltag.

Fra 2. maj bliver Tour de Jammerbugt skudt i gang. Det er et løb hvor man på 8 ruter over 8 uger løber, cykler eller kører på rulleskøjter gennem hele vores kommune. Det er et løb som kommer til at involverer rigtig mange frivillige, for samtiden med man får motion, vises kommunen frem på fornemste vis. Det ser vi frem til.

Folkeoplysningsudvalget får i 2019 forhøjet deres budget til leder, træner og instruktøruddannelser, idet vi mener, at det er et meget vigtigt område at prioritere. Uden et aktivt fritidsliv var vi en fattig kommune, så alle tiltag som kan understøtte, at vi har aktive, engagerede og dygtige ledere vil vi gerne støtte op omkring uddannelsen af frivillige ledere.

Men det er ikke kun på fritidsområdet vi har store planer. Med budgettet for 2019 sætter vi en klar retning på kulturområdet, med projektet ”Den kulturelle rygsæk”. Formålet med projektet er at præsentere og integrere børns møde med professionel kunst og kultur i hverdagen og herigennem give vore børn en grundig indføring i den danske kulturskat.

Gennem planlagte forløb af kulturelle tilbud, workshops og events tilbydes børnene mulighed for at forstå, medvirke og deltage aktivt i kulturlivets mangeartede oplevelser og muligheder. Den kulturelle rygsæk skal give forøget inspiration og vitalitet i skoledagen og samtidig bidrage til, at vi udvikler hele mennesker med indsigt og mulighed for at forfølge evner og interesser.

Bibliotekerne bliver i årets budget tilgodeset med et beløb til indkøb af flere bøger.

For at blive en Fritidskommune, mener jeg, det er yderst vigtigt at se på alle former for fritidstilbud, så ved at se på bibliotek, kultur og idrætslivet, synes jeg, at vi er godt på vej!

Lokalområderne skal kontinuerligt styrkes i vores kommune. Vi vil gøre alt for at bakke op om de mange frivillige som hver dag yder en kolossal forskel – om det er på fritidsområdet eller i det at udvikle deres by og område. Derfor er der afsat yderligere 1 million kroner til landdistriktsområdet på budgettet for 2019. Udover økonomisk støtte til ildsjæle til deres projekter forsætter vi også i 2019 med at afholde ”Ildsjæle akademier”. Ildsjæle akademier som har til formål, at sikre viden og dele erfaringer på områder som kommunikation, fundraising, projektudvikling osv. Som tidligere tager vi de temaer og emner op ildsjælene giver udtryk for, at de har behov for at høre mere om.

Igen for at styrke arbejde i foreninger og lokalsamfund arbejder vi med udviklingen af en ”Landsbypedelordning”. En ordning hvor vi tager afsæt i de gode erfaringer vi har fået gennem, nytte jobordningen. Gennem nytte jobordningen har mange foreninger fået udført en lang række praktiske opgaver.

For at her er godt at bo og leve har vi også stadig brug for en aktiv indsats omkring vores skrotningsordning. Vi har gennem årerne fjernet 175 huse, men der er stadig brug for en aktiv indsats. Den fortsætter vi med i 2019.

Vi har jo vores Projekt Liv i By og Skole hvor vi i et tæt samarbejde med de eksisterende skoler arbejder på at understøtte elevtallet, så der netop stadig er basis for en lokal skole. De lokalsamfund som gennem årerne har mistet deres skole får med dette års budget en årlig ramme, i lighed med de byer der deltager i projektet. De midler skal gå til aktivt at få flere til at flytte til byen og understøtte tiltag der gør, at man bliver boende. Det bliver også en spændende udvikling at følge og deltage i.

Udover disse tiltag har vi arbejdet for at få en god anlægsramme til området. Der er afsat et beløb til den såkaldte halpulje hvor alle haller kan søge ind til større vedligeholdelses eller udvidelses projekter. I år har vi afsat yderligere penge til puljen for at implementere nøglefri haller. Det gør vi af primært to årsager.

Vi vil gerne have endnu flere til at bruge vores haller til at være aktive i og samtidig kan flere brugere understøtte hallens økonomi. Med nøglefri haller skal enhver borger kunne se, hvornår der er ledige tider og dermed booke sig en bane til badminton, yoga, håndboldkamp eller andet.

På anlægssiden, er der afsat store beløb til renovering af Idrætscenter Jammerbugt samt Aabybro Idrætsforening, som gerne vil have et nyt klubhus. Begge steder har det været et ønske gennem flere år og vi håber det nu kan realiseres.

Som et nyt tiltag, har vi afsat 5 millioner kroner til en Landdistriktsanlægspulje, hvor alle foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk der har et offentligt formål kan søge. Puljen kan maximalt medfinansiere et projekt med 25% af det samlede budget og ansøger skal dokumentere, at 10% af budgettet er finansieret.

Udover alle de nyt tiltag, forsætter vi også i 2019 hvor vi slap i 2018.  Især vil vi i 2019 arbejde med at forenkle sammenhængen mellem de mange indsatser og aktiviteter. I den sammenhæng er det efter vores vurdering, at der to afgørende elementer. En klar kommunal organisering, hvor det er enkelt og let for borgerne at manøvrere. Samtidig er det også vigtigt, med en klar organisering i lokalområderne som sikrer kommunikationen mellem kommunen og ud i lokalsamfundene, med de lokaludviklingsplaner (LUP’erne”) som det fælles grundlag for udvikling og samarbejde.

Så jo – vi satser stort på fortsat at være Danmarks bedste landdistrikts kommune kombineret med den bedste Fritidskommune – alt sammen for at Jammerbugten fortsat skal være et fantastisk sted at vokse op, leve, bo og besøge.

Helle Bak Andreasen

Formand for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget