Sundhedsreform

23. januar 2019

Forslag til ny Sundhedsreform blev fremlagt i onsdags. På de fire dage der er gået siden, har næsten alle tænkelige holdninger til forslaget været luftet.

Jeg mener der er brug for en reform - eller en udviklingsplan - som den også kaldes. Jeg er stor tilhænger af de 21 sundhedsfællesskaber (3 i Nordjylland) der med forslaget oprettes. Her vil flere med sygdomme der ikke kræver hospitalsindlæggelse kunne behandles i et nyt forpligtigede samarbejde - en slags partnerskab - med praksislægerne og kommunerne.

Regionsrådene bliver med forslaget nedlagt, og mange spørger om der kommer til at mangle et demokratisk lag? Måske - men jeg har den største tillid til de kommunale repræsentanter i den nye bestyrelse for sundhedsfællesskaberne. Her vil der også være repræsentanter fra sygehuset og praksislægerne.

De 5 nuværende regioner (uden politikere) bliver omdannet til 5 sundhedsforvaltninger, som skal stå for driften af sygehusene. Regeringen udpeger en bestyrelse af fagpersoner der har kompetencer indenfor drift, anlæg og it. Til at styre og udvikle hele det danske sundhedsvæsen bliver der dannet et Sundhedsvæsen Danmark og bliver placeret i Aarhus. Det organ skal bl.a. koordinere tværgående løsninger indenfor akutområdet og it, og ikke mindst styrke overholdelsen af patienternes rettigheder.

De andre opgaver som regionerne udfører overføres til enten kommunerne eller til staten. Det drejer sig om kollektiv trafik, det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn og voksne (til kommunerne) og om jordforurening, kultur og udbud af ungdomsuddannelser (til staten).

Vi skal huske, at for tolv år siden da den store strukturreform blev gennemført og regionerne blev dannet, da var der stor modstand mod det. Jeg var på det tidspunkt borgmester i Fjerritslev Kommune, og var en af de få borgmestre der gerne havde set større kommuner (end dem vi har nu) og ingen regioner.

Forslaget er lagt frem, og det bliver spændende at følge forhandlingerne på Christiansborg mellem partierne, og se hvad det fører med sig. Jeg håber der kan blive et bredt flertal for en ændring der vil gavne patienterne. 

Otto Kjær Larsen

Regionsrådsmedlem