Tak til landdistrikterne

8. november 2017

Af: Christian Hem

Landdistrikterne i Jammerbugt Kommune og de borgere, der bor der, er en kæmpe ressource for udviklingen af Jammerbugt Kommune. Hver dag ydes der en stor indsats for at sikre udvikling i kommunens landsbyer - dette naturligvis til glæde for de borgere, der bor i landsbyerne, men også for kommunen som helhed. Derfor vil jeg som medlem af Kultur– Fritids- og Landdistriktsudvalget  tilkendegive,  at jeg er meget imponeret over den virkelyst og virketrang, der er lokalt i kommunens mindre byer.

Jammerbugt Kommune hjælper på vej med økonomiske midler til små og store projekter, midler som tilkendegiver opbakning til det liv, der er lokalt. Den kommunale støtte skal være løftestang til at søge fonde eller samle penge ind lokalt. Mange spændende projekter har set dagen lys og været en udviklende faktor for landsbyerne. I denne byrådsperiode har Kultur– Fritids- og Landdistriktsudvalget uddelt 6. mio. kroner - et beløb som har bidraget til gøre kommunens landsbyer endnu mere attraktive.

KFL-udvalgets tur rundt i kommunen med LUP-møder viste, at der også i fremtiden vil ske udvikling i landdistrikterne. Mange ideer så dagens lys, og jeg ved, at et godt samarbejde mellem de lokale ildsjæle og Jammerbugt Kommune vil fører til forsat udvikling i kommunens landsbyer.

Ildsjælene har været med til at sikre, at Jammerbugt Kommune er en hel kommune. TAK for indsatsen.