Torben Sørensen

1. juli 2017

Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af bestyrtelsen i Jammerbugt Forsyning

Ingstrupvej 44, V. Hjermitslev, 9700 Brønderslev
Telefon: 9888 7020/ 4025 3826
E-mail: tso@jammerbugt.dk