Unges mulighed for uddannelse

31. oktober 2017

Af: Christian Hem

De unge er fremtidens resurse, det ved de unge godt, og det ved kommunalbestyrelsens medlemmer også. Derfor er det naturligt, at de unge sikres mulighed for uddannelse -  med dygtige lærer, et godt fagligt indhold, samt en variation af muligheder for uddannelse, hvad enten man er til en gymnasial uddannelse, ønsker en håndværksmæssig uddannelse eller en hel tredje uddannelse. 

Derfor er Venstre garant for opbakning til de lokale uddannelsesinstitutioner, f.eks. Fjerritslev Gymnasium, VUC og AMU. Men også folkeskolen, efterskoler og friskolerne er en del af det uddannelsesmiljø,  Venstre anderkender og bakker op om. 

Uddannelse skal være for alle - også for de unge der er udfordret på de ønsker, de har for deres uddannelse og fremtid. Derfor bakker Venstre op om ansættelse af en uddannelseskoordinator, der skal sikre de unge den individuelle støtte og rådgivning, de har brug for ved deres valg af uddannelse.