Værn meget mere om landbruget og dets følgeindustri

22. oktober 2017

Af: Palle L. Nielsen

Yderligere udvikling af rammevilkår og behandlingstider for erhvervslivet skal der til. Hvorfor støtte og værne om et landbrug, som et centralt erhverv for Jammerbugt Kommune ??? 

I en kommune som Jammerbugt, hvor meget store arealer er opdyrket af landbrug, må den siddende kommunalbestyrelse tage mere ansvar og turde gå forrest, for at give så vigtig en branche langt bedre rammer. Landbrugserhvervet er som følge af tåbelige vandplaner og grøn vækst, pressede hvad angår mulighed for udvikling og innovation til dels endda p.t. presset til afvikling.  

Landbruget tager ansvar og bidrager positivt til miljøet og de nyeste regler om randzoner og udvaskning af kvælstof er påvist som ineffektive og destruktive. Diverse kvælstofmålinger i landbrugets drænvand viser nemlig betydelig lavere kvælstof end ved vandløbenes udspring fra naturlige kilder. 

Der er rigtige mange arbejdspladser i landbruget og dets følgeerhverv. Arbejdspladser vi har brug for i Jammerbugt Kommune