Vandværksbestyrelser

16. oktober 2017

Af: Lars Holt

Under overskriften SF: Vandværker skal teste, gør Frank Østergaard (FØ) sig her i avisen den 6. oktober til talsmand for at vi i Jammerbugt Kommune skal pålægge vandværkerne i kommunen nye tests på vores drikkevand.

Det står naturligvis SF frit at have denne mening og også at tage punktet op på Teknik- og miljøudvalgets dagsorden ved næste møde.

Det jeg – og Venstre – ikke bryder mig om, er denne generalisering med ”en hel del vandværker” overhører opfordringerne til at teste for pesticid-rester. I Venstre ved vi, hvilket kæmpe stort et stykke frivilligt og i høj grad ulønnet arbejde der gøres i de lokale vandværksbestyrelser. Vi forstår ganske enkelt ikke FØ og SF´s mistænkeliggørelse af disse.

Vi har i Venstre tillid til at de enkelte bestyrelsesmedlemmer gør et seriøst stykke arbejde. Vi ved, at hver enkelt bestyrelsesmedlem handler efter samvittighed og dermed også tager ind på de ting der sker rundt om os i samfundet.

I Venstre mener vi ikke at tiden er til nye lokale pålæg, som politikkere – der ved bedre end de der hver eneste dag arbejder med at sikre borgerne i Jammerbugt Kommune vand af den bedst opnåelige kvalitet – syntes kan være passende at fremføre her op mod kommunevalget.

Hvis der kommer centrale krav om disse tests, vil vandværkerne naturligvis udbygge de i forvejen talrige tests der foretages, med test for den omtalte type pesticidrester, men indtil da lægger vi trygt arbejdet med at sikre rent vand til borgerne i Jammerbugt Kommune i hænderne på de mange frivillige – og samvittighedsfulde – bestyrelsesmedlemmer i de private vandværker i Jammerbugt Kommune.